Už dvanáctiletou tradici má přehlídka hudebních, dramatických a tanečních vystoupení: “Život je jen náhoda“ organizovaná Domovem na zámku Bystré ve spolupráci s Tylovým domem v Poličce. Letošní ročník se uskutečnil v pátek 5. dubna.

Program byl jako každý rok velmi pestrý, nechyběl v něm zpěv, tanec ani pohádka. V pečlivě připravených vystoupeních se divákům postupně představili obyvatelé Domova na zámku Bystré,  Domova na rozcestí Svitavy, Domova u studánky z Anenské Studánky, Domova na hradě Rychmburk. Přehlídky se zúčastnili také uživatelé služeb Oblastní charity Polička, ženy z Country klubu Srdíčko Svazu postižených civilizačními chorobami, přátelé z Domova sociálních služeb Slatiňany i Základní umělecká škola Bystré.

Svoji premiéru mezi více než stovkou účinkujících letos měli klienti Denního stacionáře Slunečnice patřící největšímu poskytovateli sociálních služeb v Pardubickém kraji – Sociálním službám města Pardubic. Publiku v Poličce svým tanečním uměním ukázali, že “Ruská Máša není česká Dáša“.

Po vtipné hudební dramatizaci známé písničky sáhli také klienti a zaměstnanci Denního stacionáře a AC dílen Oblastní charity Polička, kteří zalovili ve vodách tvorby Ivana Mládka a zatančili na jeho píseň: “Jez“.

Naproti tomu Country klub Srdíčko předvedl latinsko-americké tance cha-cha a salsa. Klienti Domova na zámku Bystré spolu se Základní uměleckou školou Bystré zatančili na známou Tučného píseň:“ Koukám, jak celá země vstává“.

Po roční odmlce se mezi účinkující zařadila také Bonanza Vendolí, zejména jejich nízkoprahový klub Díra, který si pro diváky připravil hned dvě taneční vystoupení, první ve stylu Street dance, druhé na romské písně.

Zatančila rovněž skupina STEP Domova sociálních služeb Slatiňany. Svoje vystoupení nazvala:“ Disko žije“ a nenechala nikoho na pochybách, že tančí rádi a s chutí.

Dětem a mládeži z poličských základních a středních škol zazpívala Rytmická kapela Domova na zámku Bystré. Obyvatele domova hudebně doprovodila Milena Jonášová a Lenka Husáková. Ovace sklidila nejen interpretace jejich:“ Anděl“ od Mirai, ale i:“Když mě zachráníš“ od Anny K. i :“ Co bylo dál?“ od skupiny Jelen.

Osobitou interpretaci známých skladeb předvedl také Domov na rozcestí Svitavy. Připravili hudební vystoupení, písně hrané na klavír, doprovázené na bubny. Zazněly skladby napříč hudebními žánry od Mozarta, přes Vangelise až po Queen.

V divadelním kroužku Markéta z Domova na hradě Rychmburk nechybí zdatní amatérští herci. Své ostruhy si vysloužili již v několika vystoupeních a své umění představili i letos. Také letos zalistovali mezi Krkonošskými pohádkami o Trautenberkovi a divákům ukázali: “Jak chtěl Trautenberk poslat Kubu na vojnu“.

Hudební skupina z Anenské Studánky potěšila přítomné směsí populárních písní od českých autorů. Sál s nimi tleskal do rytmu písně: “Sladké mámení“, „Statistika“ a “Jednou mi fotr povídá“. Závěr patřil tradiční písni, kterou má přehlídka v názvu:“ Život je jen náhoda“, kterou si zazpívali všichni účinkující a také mnozí diváci v sále.

V Tylově domě se amatérští umělci divákům představili dokonce ve dvou vystoupeních. Mladí diváci pokaždé ocenili snažení přítomných velkým potleskem. Přehlídka „Život je jen náhoda“ je také regionálním kolem pro postup na galavečer:“ Duhové křídlo“, které pořádá Národní rada osob se zdravotním postižením ve spolupráci s Pardubickým krajem. Cena: “Duhové křídlo“ se uděluje zaměstnancům, organizacím a dobrovolníkům, kteří pracují v sociálních službách ve prospěch osob se zdravotním postižením. Všem přítomným za jejich snažení poděkoval radní Pardubického kraje zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor ing. Pavel Šotola, pod jehož patronací se přehlídka konala.

Domov na zámku Bystré za všechny zúčastněné děkuje Tylovu domu v Poličce a všem zúčastněným partnerským organizacím za spolupráci při organizování a za účast v této přehlídce.

Domov na zámku Bystré

Přehlídka:“ Život je jen náhoda“  byla realizována v rámci projektu:“DNZ Bystré – transformace pobytových služeb“ financovaného  z Operačního programu zaměstnanost.

 

Snímky z vystoupení Rytmické skupiny DNZ Bystré.

 

      

Foto z vystoupení obyvatel DNZ Bystré a ZUŠ Bystré

 

Přehlídka se konala pod patronací ing. Pavla Šotoly, radního Pardubického kraje zodpovědného za sociální péči a neziskový sektor, který na závěr všem účinkujícím poděkoval.