Tvorba z přírodnin, dekorování keramiky, drátování – to byly disciplíny soutěže ve zručnosti:“Abilympiáda“, kterou ve spolupráci se Základní uměleckou školou Bystré pořádal Domov na zámku Bystré 11. listopadu ve  svých sociálně terapeutických dílnách. Tvůrčí odpoledne zlákalo na dvě desítky dětí a mládeže ze Základní umělecké školy v Bystrém a pořadatelského domova.

Dílna keramiky se proměnila ve  velký tvůrčí úl, kde vedle sebe děti i obyvatelé domova ve třech kolektivech postupně měnili drátky, keramické korálky, zvonečky a přírodniny v zajímavá díla.

Každý měl možnost vyzkoušet si svoji šikovnost ve dvou disciplínách. Někteří malovali na keramické zvonečky, jiní vytvářeli z drátků a korálků zajímavé a originální kousky, zpravidla kulatá hnízdečka pro ptáky či náhrdelníky. Velkou fantazii a zručnost projevily zejména děti při aranžování přírodnin. Ze suchých trav, mechu, jeřabin, ale i větviček stromů i jiných floristických materiálů přišla na svět pestrobarevná podzimní aranžmá.

O přestávce využili hlavně ti mladší možnosti prohlédnout si prostory sociálně terapeutických dílen, které v rámci poskytování služeb nabízí Domov na zámku Bystré. V současné době do těchto dílen dochází 21 lidí. Účastníci abilympiády si nejen prohlédli jednotlivé dílny a malý krámek, ale také se dozvěděli, jak se vyrábí svíčky metodou za studena.

Abilympiáda patří již mezi tradiční soutěže pořádané domovem. Své dovednosti zkouší další a další generace soutěžících. Postupně aktivitou prošly stovky dětí a mladých lidí. I když se disciplíny mění, stejně jako účastníci, to hlavní zůstává. Jde o radost z tvůrčí práce a účasti v soutěži, ze které si drobnost za účast nakonec po zásluze odnesou všichni.

Děkujeme Základní umělecké škole Bystré za spolupráci při organizaci a realizaci akce:“Abilympiáda“.

“Abilympiáda“ byla realizována v rámci projektu:“ DNZ Bystré – transformace pobytových služeb“ financovaného z Operačního programu zaměstnanost.

Domov na zámku Bystré