Cílem naší služby chráněné bydlení a podpora samostatného bydlení je podpora klientů v kontaktu s rodinou. I v tomto roce dostali pozvánku dva uživatelé těchto služeb do Heřmanova Městce na akci „Setkání rodin a přátel domova pro seniory“.

Pozvání dostali od svého otce, který v domově žije. Na setkání vyrazili i se svými přáteli, aby se s nimi podělili o zážitky. V Heřmanově Městci byl pro ně připraven bohatý program, ve kterém si každý mohl vybrat. Někteří byli nadšeni z vystoupení sokolníků a přehlídky dravců. Další ocenili zpívání s Magdou a Jirkou, prohlídku domova, canisterapii, prohlídku výstavy výrobků na stáncích. Bylo pro ně připraveno pohoštění a v zahradní oáze si opekli špekáčky. Oba naši obyvatelé, pro které bylo cílem především setkání s tatínkem, tuto možnost plně využili a čas strávili společně. I ostatní obyvatelé si užili příjemný den a věří, že i příští rok Domov pro seniory opět navštíví.

Jan Vogl a Helena Pidrová,

Domov na zámku Bystré