Přehled přijatých grantů a dotací v letech 2008 – 2021

název nadace/programu
název projektu
účel projektu
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
Integrační turnaj ve sjednocené kopané 2013 Účelem dotace bylo spolufinancování celostátní sportovní akce:“ Integračního turnaje ve sjednocené kopané, Bystré 2013″
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
Zámecké slavnosti 2015 Účelem dotace bylo spolufinancování celostátní společenské a kulturní akce:“ Zámecké slavnosti 2015″
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
Integrační turnaj ve sjednocené kopané 2017 Účelem dotace bylo spolufinancování celostátní sportovní akce:“ Integračního turnaje ve sjednocené kopané, Bystré 2017″
Regionální fond rozvoje Poštovní spořitelny
Tvořme spolu, pomáhejme spolu Přínosem projektu byla společná snaha obyvatel domova a lidí z regionu pomoci potřebným. V rámci projektu se uskutečnily tvořivé dílny, vánoční trhy, dražby sošky pražského jezulátka a bleší trh. Výnos ve výši 14 762 Kč byl předán humanitární organizaci CSI.
Regionální fond rozvoje Poštovní spořitelny
Den v cizí kůži Účelem projektu je ukázat, jak se žije “ v cizí kůži“. Přinesl poznání, jak se žije handicapovaným – imobilním, mentálně postiženým, nevidomým či jak se žije seniorům.
Program:“ Mládež v akci“ , Česká národní agentura Mládež MŠMT
Umění nezná hranic Projektem se financovaly některé volnočasové aktivity klientů domova. Aktivity se uskutečnily ve spolupráci se ZUŠ Bystré a Společností pro pomoc mentálně postiženým ( z projektu byl například hrazen pobyt klientů na Letním táboře rodičů a dětí v Daňkovicích.)
Program:“ Mládež v akci“ , Česká národní agentura Mládež MŠMT
Existují jen hranice, které v sobě a mezi sebou sami vytváříme Projekt mezinárodní výměny mládeže mezi DNZ Bystré a Domovem sociálnych služieb Osadné na Slovensku.
Mezinárodní visegradský fond
Hranice nás nerozdělují Projektem se spolufinancoval týdenní pobytu 9 klientů DNZ s doprovodem ve Slovenském ráji. Projektu se  zúčastnila také delegace z DSS Osadné a Domova pomocy spolecnej ve Slesině ( Polsko).
Nadace OKD
Dejme šanci dalším klientům Projektem se řeší rekonstrukce dřevoobráběcích dílen DNZ. Jedná se o nákup strojního vybavení, rekonstrukci pracovních stolů, nákup dílenského stolu pro vozíčkáře. Dále se řeší rekonstrukce elektroinstalace, odsávání od pracovních stolů.
Nadace Preciosa
Naděje pro další klienty Přínosem projektu bylo rozšíření kapacit dřevoobráběcích dílen a jejich dovybavení dřevoobráběcími stroji, tak aby dílna kapacitně vyhovovala zájmu klientů o daný obor.
Nadace Preciosa
Výroba ručního papíru – šance pro handicapované a pro přírodu Projekt šeší vybavení terapeutických dílen – výroby ručního papíru. Jedná se o nákup přístojů ( mixéru) misek apod.
Expediční fond, Hedvábná stezka
Expedice: “YRTATÉKOSYV, aneb Tatry nás nezlomí“ Projekt spolufinancoval pobyt klientů ve Vysokých Tatrách.
Expediční fond, Hedvábná stezka
Za pokladem Indiana Jonese, aneb poznáváme sami sebe Jedná se o projekt sportovně- turistické výpravy na kolech a člunech s prvky dobrodružství.
Olivova nadace
Vybavení Domova na zámku Bystré antidekubitními matracemi Cílem projektu je nákup antidekubitních matrací určených pro 9 imobilních klientů Domova na zámku Bystré do 18. let.
Jedná se o klienty s mentálním postižením a přidruženou tělesnou nebo smyslovou vadou. Jsou upoutáni na lůžko a riziko proleženin je trvalou hrozbou.
Olivova nadace
Mobilitou k větší samostatnosti Projektem jsme chtěli pomoci 7 imobilním klientům domova do 18 let, kteří mají tělesné postižení a nemohou se pohybovat bez invalidního vozíku.
Nadace Partnerství
Ani kapka nazmar! Cílem projektu bylo snížení spotřeby vody v domově. Z projektu se zakoupilo 28 ks spořičů vody do vodovodních baterií a 27 ks spořičů do sprchových baterií, dále 1000 m3 nádrž na dešťovou vodu.
Nadace Partnerství
Šance pro Tilii Projekt řeší bezplatné posouzení a ošetření stromu – Lípy velkolisté na p.č.2545.
PROJEKT    RENAISSANCE
Magnetoterapeutický přístroj do domova Projekt řešil dodávku „VIERA – obří magnetoterapeutického kruhu“.
Město Bystré
Zámecké slavnosti 2015 Projekt řešil spofinancování  pořádání kulturní a společenské aktivity domova:“ Zámeckých slavností 2015″.
Město Bystré
Instalace sochy Sv. Anežky České v Domově na zámku Bystré Projekt řešil spofinancování instalace sochy sv. Anežky České v DNZ.
Státní fond životního prostředí ČR
Solární systém na ohřev TUV a vytápění pro objekt Zátiší Cílem projektu je snížení energetické náročnosti ohřevu TUV a topení o 120 GJ/rok
Nadace Jistota Komerční banky, a.s.
 Financování zvedacího zařízení pro zlepšení péče o nepohyblivé pacienty Nákup zvedacího zařízení typu Viking M určeného pro klienty s mentálním a kombinovaným  postižením s omezenou pohyblivostí.
Nadace ČEZ
 Vozíček – pomocník na cestě k druhým Nákup elektrického vozíku pro  imobilní osoby s mentálním postižením
Nadace Agrofert
Hipoterapie pro mentálně postižené Spolufinancování hipoterapie pro klienty domova