Projekt: “DNZ BYSTRÉ, REKONSTRUKCE DOMU V BYSTRÉM“ podal zřizovatel domova, Pardubický kraj v roce 2020 v rámci 101. výzvy IROP ,
prioritní osa: 6 REACT- EU, SC 6.1. Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností,
reg. číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0016488.

Cílem projektu je zlepšení kvality poskytovaných sociálních služeb pro uživatele pobytové služby DOZP a CHB, vytvoření aktivizačního centra. Díky rekonstrukci objektu dojde ke snížení energetické náročnosti  budovy a tím k úsporám za provoz. Součástí projektu je i vybudování zázemí pro pracovníky sociálních služeb.

  • Datum zahájení projektu: 16.6.2020
  • Datum ukončení projektu: 31.8. 2021
  • Náklady celkem v Kč: 16 499 941,69
  • Celkové způsobilé výdaje v Kč: 11 583 057,79
  • Dotace EU v Kč: 9 845 599, 12
  • Dotace z rozpočtu ČR v Kč: 579 152,89
  • Vlastní zdroje Pardubického kraje v Kč: 1 158 305, 78
  • Projektant: Sinc s.r.o.
  • Generální dodavatel stavby: PP-GROUP.cz s.r.o.