Sociálně terapeutické dílny

Místo poskytované sociální služby

Bystré, náměstí Na podkově 6, 569 92 Bystré

Pro službu jsou pronajaty prostory v pravé části budovy čp. 6. Dílna je snadno dostupná prostředky osobní dopravy i prostředky hromadné dopravy (zastávka autobusu 200m). U budovy je parkoviště.

Cílová skupina klientů

  • Lidé s lehkým až středně těžkým mentálním nebo kombinovaným (mentálním s tělesným) postižením od 18 do 68 let , kteří nejsou vzhledem ke svým schopnostem, dovednostem a pracovním návykům schopni uplatnění v běžném zaměstnání.