Sociální služba sociálně terapeutické dílny je poskytovaná bezplatně.