Žadatel

Uvažujete o využití sociálních služeb Domova na zámku Bystré ? Domov pro osoby se zdravotním postižením a Chráněné bydlení Žádost ke stažení zde. Současně se žádostí o poskytnutí sociální služby DOZP a CHB  jste povinni oslovit svého ošetřujícího lékaře, aby vyplnil vyjádření lékaře a zašlete jej na adresu vedoucí zdravotního útvaru:  Iva Hejduková, Domov na […]

Projekty

Projekty

Realizované projekty Parkové úpravy Projekt, realizovaný v letech 2008 až 2010, byl spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.   Integrační centrum Integrační centrum pro podporovaný život Domova na zámku Bystré –„Hájenku“ není třeba v Bystrém představovat. Projekt v hodnotě více než 27 miliónů korun spolufinancovaný z […]

Sociálně terapeutické dílny

Sociálně terapeutické dílny

Sociálně terapeutické dílny Místo poskytované sociální služby Bystré, náměstí Na podkově 6, 569 92 Bystré Pro službu jsou pronajaty prostory v pravé části budovy čp. 6. Dílna je snadno dostupná prostředky osobní dopravy i prostředky hromadné dopravy (zastávka autobusu 200m). U budovy je parkoviště. Cílová skupina klientů Lidé s lehkým až středně těžkým mentálním nebo kombinovaným (mentálním […]