Domov na zámku Bystré 3. listopadu slavnostně otevřel nové aktivizační a administrativní centrum ve zrekonstruovaném objektu na ulici Školní v Bystrém. Stalo se tak za účasti vedoucí Odboru sociálních věcí Pardubického kraje ing. Heleny Zahálkové, Mgr. Radko Martínka z kanceláře hejtmana Pardubického kraje a starosty města Bystré Mgr. Jana Neuderta.

Podle projektu projekční a inženýrské společnosti SINC s.r.o. objekt ze třicátých let minulého stolení zrekonstruovala společnost PP-GROUP.cz, s.r.o. Dům byl ve špatném technickém stavu, což se projevilo i na celkových nákladech náročné rekonstrukce. Z celkových nákladů necelých 10 mil. Kč činila dotace z Integrovaného operačního programu, část byla hrazena ze státního rozpočtu a část hradil zřizovatel, Pardubický kraj.

Dům byl zakoupen v dubnu 2018. Následovaly projekční práce ve spolupráci s památkovou péčí a generální dodavatel, spol. PP-GROUP.cz, s.r.o. převzal stavbu k rekonstrukci 1. července 2020. Kolaudace domu se uskutečnila po 14- ti měsících stavebních prací 21. září 2021. Během tohoto období došlo ve vile k výměně podlah a podlahových konstrukcí, náročné rekonstrukci schodiště, osazení nových inženýrských sítí, výměně střechy a všech otvorových prvků domu. Osazeny byly nové radiátory a podlahové topení. Objekt je vytápěn tepelným čerpadlem a celkově zateplen, bude nízkonákladový z pohledu spotřeby energií. Zatímco vnitřek vily doznal velkých změn, včetně nového půdorysného uspořádání, vnější konstrukce byly navrženy tak, aby byl co nejvěrněji zachován historický vzhled rodinného domu.

Velkou výzvou pak bylo zvládnutí nové přístavby domu, bez které bychom nezískali potřebné prostory pro náš provoz. Na nové přístavbě je použit dřevěný obklad ze severské borovice. Přístavba je tak integrální součástí původního domu, ke kterému těsně přiléhá, ale nenarušuje jeho historický ráz.

Nové administrativní prostory budou využity účelně k provozování našich sociálních služeb. Díky projektu vzniklo zázemí pro zaměstnance vykonávající technickou a ekonomickou správu všech transformovaných služeb a objektů v Bystrém i Poličce. Nově zde sídlí sociální, ekonomický a personální úsek včetně vedení příspěvkové organizace Pardubického kraje.

Součástí nových prostor je aktivizační centrum určené klientům sociální služby domov pro osoby se zdravotním postižením a také pro chráněné bydlení. Aktivizační místnost nabídne prostor pro muzikoterapii i canisterapii, rozvíjení motoriky tzv. senzomotorický koutek a mnoho dalších podpůrných aktivit. K využití je i prostorná zahrada se skleníkem. Pravidelným docházením do centra na ulici Školní dojde k vyplnění volného času a rozšíří se nabídka aktivit pro naše klienty.

Domov na zámku Bystré se už na počátku transformace v roce 2010 zavázal poskytovat takové sociální služby, které umožní jejich uživatelům žít v přirozeném prostředí komunity, s individuální podporou pracovníků sociálních služeb a to dle potřeb a možností každého z nich. Domov nyní poskytuje pobytové sociální služby celkem pro 78 lidí se zdravotním postižením, terénní službu pro 16 a ambulantní službu sociálně terapeutické dílny pro 21 lidí se zdravotním postižením ze stávajících služeb, ale také z rodin. Pobytovou péči zajišťujeme v pěti rodinných domech v Bystrém a ve třech domech v Poličce, ostatní sociální služby v pronajatých prostorách či objektech.

Rekonstrukcí rodinné vilky byl dlouhý a nelehký proces transformace v Domově na zámku Bystré ukončen. Příspěvková organizace Pardubického kraje bude sídlit na nové adrese Školní 319, Bystrém a od 1. ledna 2022 ponese také nový název. Chtěl bych poděkovat všem pracovníkům naší organizace za zvládnutí nelehkých změn, kterými jsme za poslední roky prošli.

Mgr. Musil Ivo