K českým tradicím, které jsou spojeny s vánočními svátky, patří neodmyslitelně mikulášská nadílka. Tato tradice je spojena se sv. Mikulášem, který už za svého života byl velmi oblíbený mezi lidmi, proslul štědrostí k potřebným, jako obránce víry před pohanstvím a zachránce nespravedlivě obviněných. Mikuláš je zobrazován jako starší biskup s vousem. Mikuláš bývá oblečen v červeném plášti, na hlavě mívá biskupskou mitru a v ruce biskupskou berlu.  V Česku a na Slovensku je v dnešní době při tzv. mikulášské nadílce Mikuláš doprovázen anděly a čerty.

Letošní nadílku Mikuláš, anděl i čert přinesl nejen našim obyvatelům, ale i sloužícímu personálu, a poděkoval tak za záslužnou a náročnou práci. V balíčku od Mikuláše letos nechyběla čokoládová figurka, perníky, crossand a adventní kalendář, který bude obdarované provázet až ke Štědrému dni. Diabetici místo adventního kalendáře dostali dia oplatky a čokoládu. Mikuláš        i letos myslel na klienty, kteří mají specifické dietní potřeby – přinesl jim ovocný balíček s banánem, kiwi, kaki, mandarinkami a jablkem. Obdarováni byli všichni.

Děkujeme a těšíme se na Vánoce!

Domov na zámku Bystré