Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR  8789/2022-1/MIN/KAN ze dne 10. 3. 2022 s platností od  14. 3. 2022 stanovuje povinnost všem osobám, které vstupují do vnitřních prostor zařízení sociálních služeb, používat respirátor. 

Ostatní opatření byla zrušena.

Doba návštěvy již není časově omezena.