V Bystrém 24.3 začaly kurzy češtiny pro uprchlíky z Ukrajiny. O kurzy je obrovský zájem a jeho účastníci se snaží aktivně učit český jazyk. Zlepší si komunikaci s našimi zaměstnanci, kteří jim pomáhají v těchto prvních dnech.  Kurzy budou zahrnovat obecná témata související s každodenním životem v ČR.

В місті Бистре сьогодні розпочався курс чеської мови для біженців з України. Багато охочих зголосилося вивчати чеську мову та таким чином покращити комунікацію з працівниками, що про них дбають. На курсі будуть вавчатись загальні теми, які стосуються повсякденного життя в Чеській республіці.