V těchto dnech se ozvaly opět desítky lidí i firem s pomocí lidem z Ukrajiny ubytovaných na zámku v Bystrém. Je to veliká pomoc a podpora od lidí, kteří vozí a darují na zámek potraviny, dětské oblečení a další potřebné věci.

S vaším vědomím bychom některé dary chtěli dále nabídnout. Máme v této chvíli několik kočárků a dětských sedaček navíc a nepotřebujeme je. Stejně tak máme dostatek povlečení i přikrývek, které mohou v této chvíli někde v Pardubickém kraji chybět. Chceme je proto nabídnout jiným organizacím, které podobně jako my, ubytovávají uprchlíky z Ukrajiny. Takto budou darované věci určitě využity, což bychom si přáli všichni.

Jsme vděčni i za finanční pomoc od společností a okolních obcí. Chtěl bych poděkovat touto cestou všem dárcům, každá pomoc je pro nás v této chvíli důležitá. Děkujeme i obci Květné, panu starostovi Petru Škvařilovi za poskytnutý finanční dar, lidem z obce Trpín za organizaci dobrovolné finanční sbírky, která bude použita na nákup potřebných věcí a potravin. Děkujeme obci Telecí za poskytnuté potraviny. Pomoc k nám dorazila až z Prahy, kdy nám poslal přímo z prodejny fotbalové míče p. Dvořák. Děkujeme!

Pravidelně nás zásobuje Mlékárna Olešnice a.s. s jejich produkty, které jsou určeny zejména dětem. Společnost Evona a.s. z Pardubic se rozhodla pomoci ženám a dětem v Bystrém a věnovala jim dostatečné množství prádla. V této chvíli si doplňují seznam velikostí prádla tak, aby vše sedělo jak má. Děkujeme touto cestou panu řediteli Ing. Stanislavu Pantůčkovi za tento důležitý a hodnotný dar od společnosti Evona Chrudim.          

Děkujeme všem učitelům ze Základní školy Bystré, Mateřské školy Kvítek i Základní umělecké školy za přijetí dětí do škol.  Všem lékařům za poskytnutou lékařskou péči a také městu Bystré za jejich součinnost. Úřad práce Svitavy nám velmi pomohl v prvních dnech a další spolupráce je velmi obětavá. Ozývají se zaměstnavatelé a nabízejí volná pracovní místa, o která je samozřejmě velký zájem.

Opravdu jsme nečekali takovou míru pomoci a solidarity. Moc všem ještě jednou děkujeme.

Ivo Musil, ředitel CSS Bystré