Paní ředitelka Základní umělecké školy v Bystrém Bc. Romana Musilová nás pozvala na soustředění se Základní uměleckou školou, které se v květnu konalo na táboře Balda. V minulých letech jsme se tábora několikrát zúčastnili a byli jsme velmi rádi, že se můžeme přidat i letos. Nabídka programu byla opravdu pestrá, tentokrát na téma superhrdinové. Dostali jsme možnost zapojit se do výtvarných aktivit, vyrábět z papíru. Mohli jsme tvořit a barvit sádrové odlitky, malovat na dřevo. Zahráli jsme si dokonce s muzikanty na bubny. Soutěžili jsme, hráli jsme hry a nechyběl ani populární táborák.  Velmi jsme si pobyt na Baldě užívali, domů jsme se vraceli plní dojmů.

Rádi bychom paní ředitelce, ostatním pedagogům, kolektivu kuchyně a dětem poděkovali za krásné zážitky, na které budeme vzpomínat.  Velké poděkování patří také paní Anně Jelínkové a panu Aleši Bártovi, kteří nás na tábor na Baldě doprovázeli.

Pavel Karas, Pavel Kazda a David Kukla,

Centrum sociálních služeb Bystré