Dne 10. června se uživatelé Chráněného Bydlení z Bystrého účastnili akce Noci kostelů v Bystrém.

V úvodu nás přivítalo znění zvonů a hudba Žesťového kvintetu ZUŠ z věží kostela. Poté jsme se vydali na samostatnou prohlídku kostela, zastavili se u foto koutku a zapojili se do hry hledání obrázků zvířat k naplnění Noemovy archy. Za zaplněnou Archu si hledači dokonce odnesli odměnu. V závěru jsme se usadili do lavic a v tichosti vnímali atmosféru. Při loučení s pořadateli naši uživatelé poděkovali za krásný zážitek a přislíbili účast i v příštím roce.

Mgr. Anna Jelínková