Pro každého člověka jsou důležité mezilidské vztahy. Ani naši obyvatelé to nemají jinak. Záleží jim na rodině i přátelích.Pan Jaroslav začal využívat naši službu až ve velmi pozdním věku. Během života potkal mnoho lidí a navázal četná přátelství. Jejich opravdovost se ukazuje zejména nyní. Mnozí přátelé jej navštěvují v domově, jiní se hlásí při vycházce do města.Ti nejvěrnější, kteří ho mají opravdu rádi, ho srdečně zvou i k sobě domů. A takovou návštěvu jsme uskutečnili 3. října. Pan Jaroslav byl přáteli očekáván a vítán již venku. Uvnitř na něj čekalo bohaté domácí pohoštění. Přátelskou besedu provázely zejména vzpomínky, smích i dojetí.

Toto, na první dojem prosté setkání, mělo pro pana Jaroslava cenu ryzího zlata, oči mu zářily štěstím a radostí.

Hana Plchoutová