Žáci Základní umělecké školy Bystré uspořádali těsně před začátkem prázdnin pro uživatele služeb našeho Centra koncert, který se konal na zahradě Aktivizačního centra v ulici Školní v Bystrém.    

Rádi bychom za koncertní vystoupení poděkovali panu učiteli Hrnčířovi a jeho žákům. Připravili nám nevšední zážitek při poslechu krásné hudby dechových nástrojů, zpěvu a také možnosti si společně zahrát.

Přejeme jim krásné prázdniny se spoustou zážitků a těšíme se, že nás zde zase navštíví 😊.

Mgr. Anna Jelínková,

Centrum sociálních služeb Bystré