Ve čtvrtek 20. června nás paní učitelka MgA. Hanka Maloch Malíková provedla výstavou žáků výtvarného oboru Základní umělecké školy Bystré. Výstava s názvem Svět barev byla umístěna v tanečním sále Základní umělecké školy. Se svými žáky ji připravila paní učitelka Mgr. Marta Köhlerová a bylo se na co dívat! Kresby, malby, fotografie, výrobky z textilu, keramiky, dřeva… Bezmála hodinu jsme obdivovali díla a dílka umělců. Rádi bychom poděkovali všem tvůrcům za krásný zážitek a popřáli, ať se jim stále daří.

 Zdeňka, Renata, Míša, Kristýna, Petr a Erik

Paní učitelka MgA. Hanka Maloch Malíková nás provedla výstavou žáků výtvarného oboru Základní umělecké školy Bystré. A bylo na co se dívat !