Domov na zámku Bystré poskytující sociální služby osobám s mentálním postižením otevřel dne 9. května v centru Poličky objekt, ve kterém poskytuje službu chráněné bydlení a denní centrum pro lidi s těžkým mentálním a kombinovaným postižením.

Slavnostního zahájení provozu se zúčastnili zástupci zřizovatele organizace Domov na zámku Bystré, vedoucí Odboru sociálních věcí Pardubického kraje Ing. Helena Zahálková a radní
zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor Ing. Pavel Šotola. Pozvání přijal také starosta města Poličky Jaroslav Martinů a další zástupci organizací města Poličky. „Za město Poličku jsem velmi rád, že jsme přispěli k vytipování vhodného objektu pro tento záměr Pardubického kraje. Mám velkou radost, že se projekt vydařil, a to nejen z pozice kraje, ale především z důvodu spokojenosti nových obyvatel domu, kterým se zde dle jejich vyjádření velmi líbí,“ komentuje Jaroslav Martinů.

Ředitel Domova na zámku Bystré Mgr. Ivo Musil seznámil přítomné se záměrem využití celého objektu a také genezí záměru. “Rodinný domek v lokalitě „na mostě“ prošel nenáročnou rekonstrukcí, během níž došlo ke změně dispozic především v  prvním bezbariérovém podlaží. Tato část domu bude využita jako denní centrum pro uživatele služby domov pro osoby se zdravotním postižením,“ uvedl Mgr. Musil.

Od začátku dubna se v objektu poskytuje pobytová služba chráněné bydlení pro pětici mladých lidí. Prostory rodinného domu jsou koncipovány jako běžná domácnost, o kterou se uživatelé chráněného bydlení sami starají a hospodaří. Podporu v těchto činnostech jim zajištují pracovníci domova. V tom mohl Domov na zámku Bystré vyjít ze svých zkušeností se stejnou službou, kterou poskytuje v Bystrém. „Jsem velmi rád, že obyvatelé ze zámku v Bystrém našli nový domov v přirozeném prostředí města. Ústavní péče o osoby se zdravotním postižením tak nahrazuje péčí v komunitě, v prostředí, které je běžnou domácností. Z dosavadních zkušeností je zřejmé, že se tímto výrazně zvyšuje kvalita života těchto osob i jejich kompetence a soběstačnost,“ uvedl Pavel Šotola.

Noví obyvatelé města Poličky si v rodinném domě zvykli takřka okamžitě. Líbí se jim nejen nový domov, ale také činnosti v AC dílnách Oblastní charity v Poličce, kam chodí každý pracovní den. Svůj volný čas mohou trávit i na malé zahrádce za domem, kde se v blízké budoucnosti počítá také s instalací malého skleníku. Těší se i na další aktivity v Poličce, kterých se mohou zúčastnit.

Všichni přítomní slavnostního otevření popřáli uživatelům chráněného bydlení hodně štěstí.

 

Fotografie ze slavnostního otevření a také z denního centra a chráněného bydlení: