V úterý 7. května jsme se zúčastnili VIII. Regionálních her Speciální olympiády v Brně. Ve sportovním areálu VUT Pod Palackého vrchem je uspořádala Fakulta sportovních studií  z pověření Českého hnutí Speciálních olympiád. Hry zahrnovaly atletiku a doplňkový sport Pentathlon.

V atletických disciplínách soutěžili-pan Jaroslav Tuláček. Ve své kategorii získal zlatou medaili ve vrhu koulí a v běhu na 100 metru se umístil na 4. místě.

Pan Pavel Urban získal dvě zlaté medaile za vrh koulí a běh na 50 ve své kategorii. Pan Ján Mátyás si v hodu mini oštěpem vybojoval stříbrnou medaili.

Dále se tři naši sportovci-pánové Jaroslav Hanykýř, Pavel Šotola a Václav Marek účastnili doplňkového sportu Pentathlonu. Je založen jako samostatný sport pro děti a dospělé, kteří mají těžší formu postižení. Obsahuje tyto disciplíny: slalom mezi kužely, hod míčkem na cíl, kuželky, skok daleký z místa, malá opičí dráha. I zde byli soutěžící odměněni medailemi a dárky. Radost všech byla veliká!

I přes nepřízeň počasí dokázali organizátoři zajistit pohodový průběh her. Jim i sportovcům patří poděkování za jejich odhodlání a nasazení, díky kterému atmosféra nadšení, napětí a radosti ze sportování vydržela celý den.

Rádi bychom týmu pořadatelů poděkovali za možnost účasti na hrách a těšíme se, že se za rok zase sejdeme.

Za CSS Bystré Mgr. Anna Jelínková, Petr Findejs, Jiří Hejtmánek

Nejsme z cukru. Trocha vody nás neodradí. Za chvíli bude odstartován běh na 50 metrů. Pan Pavel Urban ( ve žlutém dresu ) si doběhl pro zlatou medaili.

Naši sportovci se zúčastnili také doplňkového sportu Pentathlonu.

Pan Ján Mátyás si v hodu mini oštěpem vybojoval stříbrnou medaili.

Pan Pavel Urban ukazuje zlatou medaili za vrh koulí ve své kategorii, úspěšný byl i ve sprintu na 50 metrů, kde ve své kategorii získal další zlatou !

Pan Jaroslav Tuláček při hodu koulí. Ve své kategorii vybojoval zlatou medaili.

Ani nepřízeň počasí náš tým neodradila.