Příběhy lidí prchajících před válkou na Ukrajině nabízí výstava „Vstaň a jdi!“, která je ke shlédnutí v kostele sv. Jakuba v Poličce. Zahájena byla dne 11. srpna slavnostní vernisáží za účasti mnohých z těch, kterým život tyto příběhy nachystal. O nepřenosné vzpomínky na okamžiky války, cesty do bezpečí i nalezení nového domova se podělilo devět občanů z Ukrajiny a jejich rodin.

Našli útočiště v Poličce, ve Svitavách a v Bystrém. Příběhy jsou rozličné, z různých koutů Ukrajiny, stejně rozdílní jsou i lidé, kteří je vypráví. Čtrnáctiletá Marija z Charkova, pětičlenná rodina z Mariupolu, babička Mikolajevna i paní Larysa L., která nyní bydlí v bysterském zámku. Pochází z Charkova a ve svém příběhu uvádí:“ Česká republika se pro mě stala místem dobra a míru. Z celého srdce děkuji za pomoc. Opravdu věřím ve vítězství Ukrajiny a těším se, až se tak stane. Přeji všem lidem v České republice mír a zdraví!“. O příběhy se podělily také paní Tetiana V., Varvara S. a Lubov V., které také našly bezpečí pod střechou bysterského zámku.

Příběhy psané v ukrajinštině a přeložené do češtiny jsou vhodně doplněné kresbami ukrajinské umělkyně Anny Artemenko, která byla v kostele sv. Jakuba rovněž přítomna. Její kresby sklidily zasloužený potlesk. Součástí slavnostní vernisáže byl koncert sboru ProvoCantus sdružujících zpěváky z bavorského Freyung – Grafenau a Pasova.  Tento sbor vedený Ansverem Sobtzickem koncertuje v Německu i v zahraničí. V Poličce zazpíval skladby Felixe Mendelssohna Bartholdyho, Johannese Brahmse, Antona Bruickjnera, Thomase Tallise a mnohých dalších.

Výtěžek benefičního koncertu je určen pro adaptační skupinu U BABY, která vznikla na začátku června v Poličce a je určena pro ukrajinské i české děti. Její provoz je podobný mateřské škole nebo dětské skupině. Od pondělí do pátku se U BABY potkává menší skupina dětí z Ukrajiny s českými a ukrajinskými pedagogy. S dětmi mohou během dne zůstávat maminky nebo jiné blízké osoby. Připraveny jsou pro ně zajímavé výlety do okolí, workshopy i tvořivé dílny a mnoho dalšího.

Výstava „Vstaň a jdi“ je v kostele sv. Jakuba ke shlédnutí do 30. září.