V sobotu 13. dubna 2024 jsme se zúčastnili 23. Speciální olympiády v přizpůsobených sportech, která se konala ve sportovní hale v Chocni.

Zapojily se sportovní kluby z Žampachu, Skřivan, Slatiňan, z Orionu Rychnov nad Kněžnou, stacionáře z Ústí nad Orlicí, Bereniky Vysoké Mýto, Úval u Prahy a také závodili domácí sportovci, které doplnilo družstvo malých kamarádů. Celkem 70 sportovců z 9 klubů.

Soutěžili jsme v 8 disciplínách, a to ve skoku z místa, výskoku, hodu na cíl, hodu do dálky, slalomu, slalomu s míčem, překážkové dráze a kuželkách.

Všemi disciplínami nás provázely pomocnice, díky kterým se nám vše dařilo zvládnout dle našich možností. Po dopoledním programu jsme se posilnili obědem, následovala diskotéka a vyhlášení výsledků. Každého účastníka čekalo ocenění a dárečky.

Pavel Karas se ve svém družstvu „Chlapci 3“ umístil na 2. místě, Petr Matyáš si v družstvu „Chlapci 2“ vybojoval 6. místo a Miroslav Lněnička v družstvu „Chlapci 4“ obsadil 7. místo. Radost byla veliká!

Rádi bychom poděkovali všem organizátorům a pomocníkům za příležitost si zasportovat, setkat se přáteli a prožít krásný den.

Za doprovod děkujeme Mgr. Anně Jelínkové a Jiřímu Hejtmánkovi.

P. Karas, P. Matyáš, M. Lněnička                  

Speciální olympiády v Chocni se zúčastnilo 70 sportovců z 9 klubů.

Mezi sportovci byli také reprezentanti Centra sociálních služeb Bystré.

Soutěžilo se v 8 disciplínách. Byl mezi nimi také hod míčem na cíl.

Naši reprezentanti se v konkurenci neztratili.