Na 6. ledna připadá svátek Tří králů, kterým končí vánoční období. Svátek odkazuje na trojici mudrců, podle pozdější tradice králů – Kašpara, Melichara a Baltazara – kteří se po pastýřích přišli do Betléma poklonit právě narozenému Ježíši Kristovi a donesli mu zlato, kadidlo a myrhu. Zatímco západním křesťanům vánoční období končí, pravoslavným křesťanům, kteří se řídí starším, východním juliánským kalendářem, Vánoce teprve začínají. Vánoce na Ukrajině jsou jedním z nejdůležitějších rodinných a státních svátků. Ve starověku se slavil v den zimního slunovratu, ale na velké části ukrajinských zemí „cestoval“ až do 7. ledna spolu s pravoslavným církevním kalendářem. Proto se v národním slavení Vánoc neoddělitelně snoubí několik motivů: narození Krista, budování světa, uctění památky předků a zajištění pořádku ve světě kolem nás.

Je to vánoční tradice, která zachovala specifické ukrajinské mytologické představy o stvoření světa, zaznamenané ve starověkých koledách a rituální přání majitelům štěstí, zdraví a prosperity, ve kterých jsou slyšet ozvěny knížecích časů.

Svatý večer, neboli Bohata Kutia – 6. ledna – je poslední den čtyřtýdenního filipského půstu, takže všechna vánoční jídla by měla být písněmi a vařilo se 12 jídel k večeři. Hlavními atributy rodinné oslavy Vánoc jsou kutia a didukh. Kutia je čistě rituální pokrm, nejčastěji vařený z pšenice s přídavkem strouhaného máku, medu a drcených ořechů. Jeho účel je zdůrazněn památníkem: je to společná večeře s předky. Didukh je vánoční pšenice nebo žitný snop stojící na nejčestnějším místě v domě.

Letošní Vánoce prožije v zámku v Bystrém 98 obyvatel Ukrajiny, k nimž dne 6. ledna přibude další maminka se dvěma dětmi. Všichni lidé ubytovaní v zámku pocházejí z válkou zničené části Ukrajiny, kde lidé žijí bez elektřiny a tepla. V budově bysterského zámku našli klid a bezpečí. Vánoční oslavy budou u nich probíhat v rodinách a mezi přáteli. Na nádvoří a v privátech mají ozdobené stromky, připravovat budou tradiční pokrmy. Nákup potravin si obyvatelé zajišťují sami, před svátky pro ně CSS Bystré navíc zajistilo dovoz potravin z Potravinové banky v Chotovicích a nákup dalšího jídla ze sponzorských darů.

Děkujeme sponzorům, kteří na obyvatele Ukrajiny bydlící v zámku nezapomněli a přivezli potraviny a dárky.