Ve čtvrtek 12. října jsme se vydali do Městského muzea v České Třebové na výstavu s názvem Dopravní křižovatky aneb Do České Třebové vlakem, Velorexem letadlem i lodí.  Cestovali jsme z Bystrého autobusem do Poličky, kde jsme přestoupili na přímý vlak do Třebové. K muzeu jsme došli asi po 15 minutách procházky od vlakového nádraží. Přivítala nás zde milá paní průvodkyně, která se nám věnovala téměř dvě hodiny.  Seznámila nás se silniční, vzdušnou, lodní a železniční dopravou pojící se k České Třebové.                                                                                                                                                  

První část výstavy nám přiblížila vznik a vývoj vozítka OS-KAR-později Velorex a jeho konstruktéry bratry Stránské. Do jednoho jsme měli možnost nasednout a vyzkoušet si pocit cestujícího. Dále jsme se přesunuli k druhé části výstavy, která se věnuje letecké dopravě. Představila nám pana Františka Formánka, místního rodáka-akademického sochaře, všestranně nadaného člověka, a především vynálezce létacích strojů. Z jeho tvorby jsme viděli letecké modely, dále díla sochařská a štukatérská. V sále je ke zhlédnutí i rekonstrukce jeho pražského bytu. Lodní dopravě patřila třetí část výstavy. Dozvěděli jsme se informace o myšlence propojení velkých evropských řek a trasách, kterými měla být voda vedena, včetně té, která by protékala i Českou Třebovou.

 V poslední části výstavy jsme se ocitli v železničním prostředí. Prohlíželi jsme si různé modely vlaků          a detailní model českotřebovského nádraží s pohyblivými vlakovými soupravami. Nahlédli do výdejny lístků a prošli si část vagonu ze 40. let 20. století. V tomto vagónu jsme se usadili do kupé a zhlédli několikaminutový film. V jedné jeho části jsme se stali dokonce cestujícími v parním vlaku.

Výstava byla velmi obsáhlá a zajímavá. Po ukončení prohlídky jsme mířili zpět k vlakovému nádraží a cestovali do Poličky. Zde jsme se zastavili na pozdější oběd a pak už cestovali domů. Výlet se nám velmi líbil, určitě bude inspirací na návštěvu muzea i pro naše kamarády.  Děkujeme paní Aničce Jelínkové a paní Tetianě Kalyna za doprovod.    

Z. Svobodová, R. Pakostová, P. Cach, M. Flídr