Místo poskytované sociální služby Bystré, náměstí Na podkově 6, 569 92 Bystré Pro službu jsou pronajaty prostory v pravé části budovy čp. 6.

Cílová skupina klientů

 • Lidé s lehkým až středně těžkým mentálním nebo kombinovaným (mentálním s tělesným) postižením od 18 do 65 let , kteří nejsou vzhledem ke svým schopnostem, dovednostem a pracovním návykům schopni uplatnění v běžném zaměstnání.

Provozní doba

Ambulantní služba je poskytována celoročně každý pracovní den od 8:00 do 15:00. Služby sociálně terapeutických dílen jsou klientům poskytovány zcela bezplatně.

Kapacita služby

Kapacita služby je 20 klientů v jeden den.

Průběh vlastní služby

Posláním služby STD je dlouhodobě a pravidelně podporovat člověka s mentálním (kombinovaným) postižením k rozvoji a růstu samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti, aby si zachoval či nabyl pracovní a sociální dovednosti, které vycházejí z jeho individuálních potřeb. V STD má klient možnost upevňovat pracovní a sociální dovednosti při práci na výrobě:

 • Keramiky (figurální a jiná drobná keramika, keramika litá do forem)
 • Koberců a sedáků na kolíkovém stavu z různobarevné zbytkové příze
 • Šití drobných dekoračních předmětů do domácnosti (chňapky, podložky, pytlíky, apod.)
 • Košíků, táců, květináčů apod. z pedigu
 • Ručního papíru, papírových kostek a dalších výrobků z barevných kartonů, barevných a ozdobných papírů (tašky, zápichy do květináčů)
 • Parafinových svíček
 • Glycerinových mýdel
 • Vařeček, podložek pod hrnek, domečků pro hmyz, krmítek pro ptáky apod.

Hlavní činnosti služby STD jsou:

 • podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností
 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a další činnosti vedoucí k sociálnímu začlenění
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu je realizována dle individuálních potřeb klienta;
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

V rámci těchto činností se snažíme o naplnění těchto cílů: 

 • Podpora při zvládání péče o vlastní osobu, upevňování hygienických návyků
 • Pracovníci vnímají realitu a uvědomují si, že s vyšším věkem a mentálním handicapem klientů se může začít snižovat jejich schopnost zvládat běžnou péči o sebe sama. Pracovníci STD vedou klienty k uvědomění si vlastního vzhledu a aktivně v této oblasti spolupracují jak s rodinami, tak i s ostatními pracovníky jiných sociálních služeb – DOZP, CHB a PSB.Tato oblast je zpracována v individuálním plánu klienta.
  • Podpora při důstojném zapojení do života přirozené komunity

  Tento cíl se v průběhu roku 2020 nedařilo naplňovat a realizovat dle představ a přání klientů tak jako v předchozích letech. Vše plně souviselo s aktuální situací v celé ČR, kdy se rozšiřovala virová nákaza Covid–19 a v souvislosti s ní byla vládou opakovaně vydávána opatření, jenž společenský život z důvodu zajištění ochrany zdraví občanů omezovala.

  Vydaná opatření se vztahovala na celou společnost, včetně osob využívajících sociální a ambulantní služby, což bylo v naší službě plně respektováno.

  Další cíle: podpora při získání, rozvoji a upevnění schopností v oblasti manuálních zručností; rozvoj v oblasti sociálních a komunikačních dovedností; podpora při získávání nových pracovních dovedností, jež by mohli uplatnit na volném trhu práce, nebo osvojení si návyků souvisejících s pracovní činností – pravidelná docházka, dodržování pracovní doby a pracovního tempa, samostatnost, vytrvalost, zodpovědnost, atd.

Ilustrační fotografie ze služby STD: