Sportovní klub Domova na zámku Bystré tvořený fotbalovými reprezentanty domova převzal 6. dubna další ocenění za své sportovní úspěchy. Dostalo se mu tak nejen uznání v rámci regionu Svitavska, ale také ve městě Bystré.

Připomeňme letošní vítězství v anketě o nejúspěšnějšího sportovce regionu za rok 2018 v kategorii: “handicapovaný sportovec“, kdy bylo čtenáři Svitavského deníku nejlépe oceněno fotbalové družstvo Domova na zámku Bystré za dobrou reprezentaci na fotbalových turnajích v Bystrém i na národních hrách Speciálních olympiád.

Velmi nás těší i 2. místo v kategorii „Sportovní kolektivy“, které sportovci domova získali v anketě Sportovec roku vyhlašované městem Bystré.  Za nominaci i místo „na bedně“ pogratuloval fotbalistům starosta města Bystré Mgr. Neudert. Stalo se tak v areálu hasičské zahrady na slavnostním vyhlášení výsledků ankety. Reprezentantům domova za jejich úspěchy děkujeme a k dalšímu ocenění blahopřejeme!

Domov na zámku Bystré