Přehled přijatých grantů a dotací v letech 2008 – 2017

 

název nadace/programu název projektu účel projektu
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Integrační turnaj ve sjednocené kopané 2013 Účelem dotace bylo spolufinancování celostátní sportovní akce:“ Integračního turnaje ve sjednocené kopané, Bystré 2013″
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Zámecké slavnosti 2015 Účelem dotace bylo spolufinancování celostátní společenské a kulturní akce:“ Zámecké slavnosti 2015″
Regionální fond rozvoje Poštovní spořitelny Tvořme spolu, pomáhejme spolu Přínosem projektu byla společná snaha obyvatel domova a lidí z regionu pomoci potřebným. V rámci projektu se uskutečnily tvořivé dílny, vánoční trhy, dražby sošky pražského jezulátka a bleší trh. Výnos ve výši 14 762 Kč byl předán humanitární organizaci CSI.
Regionální fond rozvoje Poštovní spořitelny Den v cizí kůži Účelem projektu je ukázat, jak se žije “ v cizí kůži“. Přinesl poznání, jak se žije handicapovaným – imobilním, mentálně postiženým, nevidomým či jak se žije seniorům.
Program:“ Mládež v akci“ , Česká národní agentura Mládež MŠMT Umění nezná hranic Projektem se financovaly některé volnočasové aktivity klientů domova. Aktivity se uskutečnily ve spolupráci se ZUŠ Bystré a Společností pro pomoc mentálně postiženým ( z projektu byl například hrazen pobyt klientů na Letním táboře rodičů a dětí v Daňkovicích.)
Program:“ Mládež v akci“ , Česká národní agentura Mládež MŠMT Existují jen hranice, které v sobě a mezi sebou sami vytváříme Projekt mezinárodní výměny mládeže mezi DNZ Bystré a Domovem sociálnych služieb Osadné na Slovensku.
Mezinárodní visegradský fond Hranice nás nerozdělují Projektem se spolufinancoval týdenní pobytu 9 klientů DNZ s doprovodem ve Slovenském ráji. Projektu se  zúčastnila také delegace z DSS Osadné a Domova pomocy spolecnej ve Slesině ( Polsko).
Nadace OKD Dejme šanci dalším klientům Projektem se řeší rekonstrukce dřevoobráběcích dílen DNZ. Jedná se o nákup strojního vybavení, rekonstrukci pracovních stolů, nákup dílenského stolu pro vozíčkáře. Dále se řeší rekonstrukce elektroinstalace, odsávání od pracovních stolů.
Nadace Preciosa Naděje pro další klienty Přínosem projektu bylo rozšíření kapacit dřevoobráběcích dílen a jejich dovybavení dřevoobráběcími stroji, tak aby dílna kapacitně vyhovovala zájmu klientů o daný obor.
Nadace Preciosa Výroba ručního papíru – šance pro handicapované a pro přírodu Projekt řeší vybavení terapeutických dílen – výroby ručního papíru. Jedná se o nákup přístojů ( mixéru) misek apod.
Expediční fond, Hedvábná stezka Expedice: “YRTATÉKOSYV, aneb Tatry nás nezlomí“ Projekt spolufinancoval pobyt klientů ve Vysokých Tatrách.
Expediční fond, Hedvábná stezka Za pokladem Indiana Jonese, aneb poznáváme sami sebe Jedná se o projekt sportovně- turistické výpravy na kolech a člunech s prvky dobrodružství.
Olivova nadace Vybavení Domova na zámku Bystré antidekubitními matracemi Cílem projektu je nákup antidekubitních matrací určených pro 9 imobilních klientů Domova na zámku Bystré do 18. let.
Jedná se o klienty s mentálním postižením a přidruženou tělesnou nebo smyslovou vadou. Jsou upoutáni na lůžko a riziko proleženin je trvalou hrozbou.
Olivova nadace Mobilitou k větší samostatnosti Projektem jsme chtěli pomoci 7 imobilním klientům domova do 18 let, kteří mají tělesné postižení a nemohou se pohybovat bez invalidního vozíku.
Nadace Partnerství Ani kapka nazmar! Cílem projektu bylo snížení spotřeby vody v domově. Z projektu se zakoupilo 28 ks spořičů vody do vodovodních baterií a 27 ks spořičů do sprchových baterií, dále 1000 m3 nádrž na dešťovou vodu.
Nadace Partnerství Šance pro Tilii Projekt řeší bezplatné posouzení a ošetření stromu – Lípy velkolisté na p.č.2545.
PROJEKT    RENAISSANCE Magnetoterapeutický přístroj do domova Projekt řešil dodávku „VIERA – obří magnetoterapeutického kruhu“.
Město Bystré Zámecké slavnosti 2015 Projekt řešil spofinancování  pořádání kulturní a společenské aktivity domova:“ Zámeckých slavností 2015″.
Město Bystré Instalace sochy Sv. Anežky České v Domově na zámku Bystré Projekt řešil spofinancování instalace sochy sv. Anežky České v DNZ.
Státní fond životního prostředí ČR Solární systém na ohřev TUV a vytápění pro objekt Zátiší Cílem projektu je snížení energetické náročnosti ohřevu TUV a topení o 120 GJ/rok
Nadace Jistota Komerční banky, a.s.  Financování zvedacího zařízení pro zlepšení péče o nepohyblivé pacienty Nákup zvedacího zařízení typu Viking M určeného pro klienty s mentálním a kombinovaným  postižením s omezenou pohyblivostí.
Nadace ČEZ  Vozíček – pomocník na cestě k druhým nákup elektrického vozíku pro  imobilní osoby s mentálním postižením

 

Další realizované projekty DNZ Bystré podpořili: