Obecné nařízení EP a Rady 2016/679 o ochraně osobních údajů ( GDPR) zde.