Po obdržení žádosti o poskytování sociální služby žadatelem a po předchozí telefonické domluvě proběhne sociální šetření v místě pobytu žadatele. Na základě skutečností získaných sociálním pracovníkem z osobní návštěvy je vyhodnocena potřebnost sociální služby.

Za předpokladu, že žadatel splňuje podmínky pro přijetí dané zákonem o sociálních službách (důvody pro odmítnutí stanovené § 91, odst. 3 zákona o sociálních službách) a je oprávněným žadatelem v rámci vymezené cílové skupiny uvedené ve  zřizovací listině ( náhled zde) a aktuální registraci ( náhled zde) posoudí přijímací komise přijetí či nepřijetí žádosti do pořadníku žadatelů. V případě volného místa může být uzavřena smlouva o poskytování sociální služby.

V případě zájmu o poskytovanou sociální službu může být s žadatelem dohodnuta osobní schůzka v místě poskytované služby. Zájemce o sociální službu si může přizvat osobu blízkou, v případě omezení svéprávnosti je účastníkem jednání také osoba zastupující (zástupce, opatrovník). Na této schůzce se zájemce seznámí s prostředím, ve kterém služba probíhá, s jejím provozem s rozsahem nabízených služeb, s pracovníky zajišťujícími službu i přítomnými klienty. Při rozhovoru s klientem se zjišťuje skutečná míra potřebné podpory a pomoci. Součástí jednání se zájemcem o službu je zjišťování osobních cílů a skutečných potřeb.