Poslání

Posláním sociální služby podpora samostatného bydlení je umožnit dospělým lidem s mentálním postižením žít ve vlastních nebo nájemních bytech a podporovat je podle jejich individuálních potřeb v samostatném životě.

Komu je sociální služba PSB určena?

Lidem s mentálním postižením od 18-ti let z okresu Svitavy v Pardubickém kraji.

Jaké jsou naše cíle?

 • podpořit klienta v samostatném bydlení ve vlastním nebo nájemním bytě
 • rozvíjet praktické sociální dovednosti potřebné při každodenním obstarávání domácnosti (nákup, praní, žehlení, úklid, hospodaření s penězi)
 • podpořit klienta v samostatném rozhodování v nejrůznějších situacích (při cestování, jednání na úřadech, organizaci volného času apod.)
 • podpořit klienta v upevnění, obnovení kontaktu s rodinou a přáteli
 • poskytnout podporu v oblasti mezilidských a partnerských vztahů
 • společně s klientem pojmenovat krizové situace a podpořit klienta v jejich zvládnutí

Klient služby PSB je prostřednictvím telefonu v nepřetržitém kontaktu se sociální pracovnicí, pracovníkem přímé péče, s nimi konzultuje svá přání, obavy a rozhodnutí.

Zásady poskytované sociální služby

 • Individuální přístup – respektujeme klienta jako jednotlivou osobnost, průběh služby je přizpůsobován potřebám klientů
 • Rovnocenný, partnerský přístup ke klientům – klienti jsou partneři v procesu plánování a poskytování sociální služby
 • Podpora nezávislosti klienta na službě – klienti jsou podporováni ve využívání dostupných veřejných služeb
 • Respektování práva svobodné volby – podpora klienta v přijímání osobních rozhodnutí a jejich dopadů
 • Motivace – zaměřujeme se na schopnosti a získané dovednosti klienta, i malé úspěchy klientů zdůrazňujeme a používáme je jako motivační nástroj pro klienty a pracovníky
 • Týmová práce – pracovníci se radí, sdílí zkušenosti, spolupracují na řešení pracovních otázek