Terapeutické činnosti

  • Hipoterapie
    • Hiporehabilitace
    • Psychosociální ježdění
  • Canisterapie
  • Fyzioterapie

V hiporehabilitaci se využívají  různé  typy polohování. Hiporehabilitaci zajišťuje hipoterapeut ve spolupráci s hipologem a pomocníkem hipologa. Provoz v období od května do září 1 x týdně.

Psychosociální ježdění  se koná 2 x měsíčně v Ústupu od dubna do října. Jedná se zejména o hlazení, čištění, krmení koně, vodění koně a ježdění.

canisterapii se využívá  polohování psa, aportování a vodění psa.

Fyzioterapie – v rámci fyzioterapie se využívá: hydroterapie, magnetoterapie, léčebná tělesná výchova, procvičování jemné  a hrubé motoriky, Vojtova metoda, metoda proprioceptivní muskulární facilitace, metoda manželů Bobathových,balanční cvičení na míči.

Terapeutické dílny

Sociálně terapeutické činnosti probíhají v terapeutických dílnách. Jsou určeny pro klienty, kteří nenašli uplatnění na trhu práce a jsou nezaměstnaní. Jde o dobrovolnou aktivitu, do které se může zapojit každý klient v rámci sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením.

Terapeutické dílny jsou tematicky rozdělené a každý klient se sám rozhodne, kterou dílnu bude navštěvovat.

Pracovníci se v dílnách zaměřují na individuální přístup ke každému jednotlivci s ohledem na jeho schopnosti i možnosti seberealizace a respektují míru zručnosti klienta. Cílem těchto aktivit je využití potenciálu každého klienta a rozvoj jeho sociálních i pracovních kompetencí.

  • V textilní dílně pracují klienti s ručními kolíkovými stavy, na kterých tkají sedáky na židle a lavice, Další drobné textilní výrobky vznikají z odstřižků látek, vlny, nebo použitím ubrouskové techniky.
  • Dílna na výrobu ručního papíru zaměstnává i klienty, kteří potřebují větší míru podpory. Základem výroby je rozstříhání použitého kancelářského papíru, namočení a rozmixování s vodou. Papírová hmota se obarví a nabírá do síta. Po zaschnutí se z archů ručního papíru vyrábí, s použitím decoupage, přáníčka, krabičky, záložky, tašky, atd.
  • V truhlářské dílně pracují klienti převážně v zimním období. Zabývají se výrobou sololitových korpusů ke košíkům, výrobou vařeček, prkének a dalších výrobků ze zbytkových materiálů. K dispozici zde mají bezpečné dřevoobráběcí stroje a nástroje.