Sponzoři CSS Bystré v roce 2023

 Centrum sociálních služeb Bystré si darů všech dárců váží a moc děkuje.

( řazeno abecedně)

ČEPS a.s. Praha

 

EPE 2019 - 2019 20th International Scientific Conference on Electric ...

Jiří Tahal

Libuše Výšková

 Město Litomyšl

 

 

Město Moravská Třebová

 

Město Polička

Logo města

 

Měšťanský pivovar v Poličce

NADACE AGROFERT Praha

 

 

Obec Cerekvice nad Loučnou

Obec Damníkov

Obec Dolní Újezd

Obec Široký Důl

Obec Žižkovo Pole

Pavel Jílek

PharmDr. Marie Nemcová

 

 

Hipoterapii a canisterapii se podařilo zajistit díky příspěvkům sponzorů

Canisterapii a hipoterapii v letošním roce spolufinancovala Nadace Agrofert, společnost ČEPS a.s Praha a město Polička 

Centrum sociálních služeb Bystré využívá již několik let rehabilitační metodu s komplexním biopsychosociálním působením na lidský organismus – hiporehabilitaci, konkrétně hipoterapii a psychosociální ježdění. Každá z těchto terapií je určena pro konkrétní osoby dle doporučení lékaře. Mezi formy terapie s pozitivním vlivem zejména pro lidi s mentálním postižením a těžkými kombinovanými vadami patří také canisterapie.

Hipoterapií působením biotepla koně dochází k uvolnění křečí dolních končetin. Speciální cviky prováděné na koni jsou zaměřeny na podpory správného držení těla a koordinaci pohybu. Jakmile dochází k fyzickému uvolnění, klienti se cítí lépe a následně se dostavuje psychický odpočinek.

Význam hipoterapie, zejména pro klienty s dětskou mozkovou obrnou, je velký. Snahou terapeutické péče je normalizovat vadné pohybové vzorce, ovlivnit patologický svalový tonus, vytvořit nové pohybové vzorce na fyziologické bázi, zlepšit koordinaci pohybů, rovnováhu, vnímání prostoru a orientaci v něm, jemnou motoriku. Na koně klienti chodí rádi a vůbec jim nepřijde, že vlastně cvičí.

Další formou hiporehabilitace je psychosociální ježdění zahrnující nejen jízdu na koni, ale také krmení koně, vodění koně, hlazení. Klient může dát koni pamlsek, nebo se jen na něj dívat. Přímý kontakt se zvířetem rozvíjí hrubou a jemnou motoriku, podněcuje verbální i neverbální komunikaci, rozvíjí orientaci v prostoru a čase, pomáhá při nácviku koncentrace a paměti, rozvíjí sociální cítění, poznávání a složku citovou.

Canisterapii využíváme zejména v domácnostech s lidmi s nejtěžším postižením. Jde o metody polohování, aportování, nebo verbální a neverbální komunikace se psem, která může probíhat jak u lůžka uživatele služby, tak i v místnostech pro aktivizaci. Uživatelé služby si mohou na canisterapeutického psa položit ruce či nohy, vnímat jeho dech a teplo. Tím dochází k prohřívání a postupnému uvolňování spastických svalů končetin. Právě přímý kontakt se psem je velkou výhodou a přínosem, slouží zejména k uvolnění klienta, který verbálně projeví své emoce a pocity.

V roce 2023 jsme mohli zajistit tyto formy rehabilitace díky spolufinancování z příspěvku NADACE AGROFERT, která přispěla významnou částkou 5 000 Kč, společnost ČEPS a.s. Praha, která přispěla částkou 20 000 Kč a městu Polička, která spolufinancovala částkou 5 000 Kč.  Za příspěvky na spolufinancování hipo a canisterapie všem donorům děkujeme.

EPE 2019 - 2019 20th International Scientific Conference on Electric ...

 

 

                                                               Logo města

 

—————————————————————————-

 

 

Sponzoři CSS Bystré v roce 2022

 Centrum sociálních služeb Bystré si darů všech dárců váží a moc děkuje.

( řazeno abecedně)

AUR – stavební kancelář Býšť

BONNO GASTRO SERVIS s.r.o.  České Budějovice

p. BOUDOVÁ Bystré

 ČEPS a.s.  Praha

Dominik Kumštár, Vidiná

EVONA a.s. Chrudim

GraSoft s.r.o. Polička

Ing. Masopustová, Týniště nad Orlicí

Jiří Holubec – SAX Svitavy

Mgr. Machková Polička ( za studenty Gymnázia Polička)

Měšťanský pivovar v Poličce

Mlékárna Olešnice

NADACE AGEL Praha

NADACE AGROFERT Praha

NADACE ČEZ Praha

NEDCOM BOHEMIA s.r.o. Pardubice

Obec Damníkov

Obec Květná

Obec Široký Důl

Obec Žižkovo Pole

PERFECT DISTRIBUTION a.s. Prostějov

PharmDr. Marie Nemcová, Bystré

Roman a Jaroslava Týfovi, Trutnov

SINC s.r.o. Pardubice

Slovo 21. z. Praha

STEJRK, spol. s r. o. Svitavy

TRYMENA s.r.o. Roudnice

VOPOL a.s. Pomezí

Centrum sociálních služeb Bystré moc děkuje také drobným dárcům, kteří poskytli věcné dary občanům Ukrajiny, kteří jsou ubytovaní v  zámku v Bystrém. Jde o desítky empatických lidí a také firem, kteří při příjezdu uprchlíků dováželi oblečení, nábytek, domácí spotřebiče, hračky, potraviny.  Jejich nezištná pomoc pro uprchlíky, kteří přijeli jen s nejnutnějšími věcmi v jednom zavazadle, byla neocenitelná. Za všechny obyvatele zámku jim děkujeme.    

 

 

Hipoterapii a canisterapii se podařilo zajistit díky příspěvkům sponzorů

Canisterapii a hipoterapii v letošním roce spolufinancovala Nadace Agrofert

Centrum sociálních služeb Bystré využívá již několik let rehabilitační metodu s komplexním biopsychosociálním působením na lidský organismus – hiporehabilitaci, konkrétně hipoterapii a psychosociální ježdění. Každá z těchto terapií je určena pro konkrétní osoby dle doporučení lékaře. Mezi formy terapie s pozitivním vlivem zejména pro lidi s mentálním postižením a těžkými kombinovanými vadami patří také canisterapie.

Hipoterapií působením biotepla koně dochází k uvolnění křečí dolních končetin. Speciální cviky prováděné na koni jsou zaměřeny na podpory správného držení těla a koordinaci pohybu. Jakmile dochází k fyzickému uvolnění, klienti se cítí lépe a následně se dostavuje psychický odpočinek.

Význam hipoterapie, zejména pro klienty s dětskou mozkovou obrnou, je velký. Snahou terapeutické péče je normalizovat vadné pohybové vzorce, ovlivnit patologický svalový tonus, vytvořit nové pohybové vzorce na fyziologické bázi, zlepšit koordinaci pohybů, rovnováhu, vnímání prostoru a orientaci v něm, jemnou motoriku. Na koně klienti chodí rádi a vůbec jim nepřijde, že vlastně cvičí.

Další formou hiporehabilitace je psychosociální ježdění zahrnující nejen jízdu na koni, ale také krmení koně, vodění koně, hlazení. Klient může dát koni pamlsek, nebo se jen na něj dívat. Přímý kontakt se zvířetem rozvíjí hrubou a jemnou motoriku, podněcuje verbální i neverbální komunikaci, rozvíjí orientaci v prostoru a čase, pomáhá při nácviku koncentrace a paměti, rozvíjí sociální cítění, poznávání a složku citovou.

Canisterapii využíváme zejména v domácnostech s lidmi s nejtěžším postižením. Jde o metody polohování, aportování, nebo verbální a neverbální komunikace se psem, která může probíhat jak u lůžka uživatele služby, tak i v místnostech pro aktivizaci. Uživatelé služby si mohou na canisterapeutického psa položit ruce či nohy, vnímat jeho dech a teplo. Tím dochází k prohřívání a postupnému uvolňování spastických svalů končetin. Právě přímý kontakt se psem je velkou výhodou a přínosem, slouží zejména k uvolnění klienta, který verbálně projeví své emoce a pocity.

V roce 2022 jsme mohli zajistit tyto formy rehabilitace díky spolufinancování z příspěvku Nadace Agrofert, která přispěla významnou částkou 10 000 Kč.  Za tuto částku nadaci děkujeme.

Nadace Agel podpořila Centrum sociálních služeb Bystré ve využívání canisterapie a hipoterapie

Centrum sociálních služeb Bystré už řadu let využívá metody canisterapie a hipoterapie. Obě uznávané metody jsou vhodně a prospěšné pro lidi s mentálním postižením a těžkými kombinovanými vadami.

Canisterapii využíváme zejména v domácnostech s lidmi s nejtěžším postižením. Jde o metody polohování, aportování, nebo verbální a neverbální komunikace se psem, která může probíhat jak u lůžka uživatele služby, tak i v místnostech pro aktivizaci. Uživatelé služby si mohou na canisterapeutického psa položit ruce či nohy, vnímat jeho dech a teplo. Tím dochází k prohřívání a postupnému uvolňování spastických svalů končetin. Právě přímý kontakt se psem je velkou výhodou a přínosem, slouží zejména k uvolnění klienta, který verbálně projeví své emoce a pocity.

Další terapií, která má pozitivní vliv na klienty, zejména s dětskou mozkovou obrnou, je hipoterapie. Snahou této terapeutické péče je normalizovat vadné pohybové vzorce, ovlivnit patologický svalový tonus, vytvořit nové pohybové vzorce na fyziologické bázi, zlepšit koordinaci pohybů, rovnováhu, vnímání prostoru a orientaci v něm, jemnou motoriku. Působením biotepla koně dochází k uvolnění křečí dolních končetin. Speciální cviky prováděné na koni jsou zaměřeny na podporu správného držení těla a koordinaci pohybu. Jakmile dochází k fyzickému uvolnění, klienti se cítí lépe a následně se dostavuje psychický odpočinek. Na koně klienti chodí rádi a vůbec jim nepřijde, že vlastně cvičí a rehabilitují.

S ohledem na to, že tyto terapie nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, požádali jsme o příspěvek na financování Nadaci Agel, která nám poskytla finanční příspěvek ve výši 16 tis. korun.  Nadaci Agel za tento příspěvek děkujeme.  

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je nadace-Agel-logo.png.

 

 

Převzali jsme nový sociální automobil

Koncem srpna jsme od společnosti Kompakt, spol. s r.o. převzali nový sociální automobil. Vůz Dacia Dokker jsme získali do zápůjčky na pět let za symbolickou korunu ročně. Jednalo se již o druhý vůz stejné značky, který se jistě stane platným pomocníkem při poskytování sociální služby pro osoby s mentálním postižením.

Koupě vozidla pořízeného v rámci projektu:“Sociální automobil“ se mohl zrealizovat díky  sponzorům, kteří si zakoupili reklamní plochy, a tím na vozidlo přispěli.

Společnosti, které přispěly na koupi vozidla ( řazeno abecedně):

ATOMSTEEL s.r.o.
BONUS BRNOreal, spol. s r.o.
Boštík & synové, s.r.o.
CIMBRIA HMD, s.r.o.
CONSULT VK Litomyšl s.r.o.
DŘEVOZÁVOD PRAŽAN s.r.o.
Eurepap s.r.o.
FESTA SERVIS  spol. s r.o.
FOREZ s.r.o.
František Šafář
K-net Technical International Group, s.r.o.
KYTOS  s.r.o.
Letostav, spol. s r.o.
LMGAS s.r.o.
MAT-EL s.r.o.
METAL GRANIT spol. s r.o.
Mlékárna Olešnice a.s.
Nekvinda – Zemědělská technika a.s.
OLSPOL s.r.o.
PAVLÍK  a společníci s.r.o.
Pfahnl Backmittel, spol. s r.o.
Pfeifer a spol., s.r.o.
PP-GROUP.cz s.r.o.
PSN Svitavy s.r.o.
RP Climbing s.r.o.
SANELA spol. s r.o.
ŠAFRANEXPRES s.r.o.
Zlatovánek spol. s r.o.

Děkujeme společnosti Kompakt za spolupráci v projektu Sociální automobil a za druhý vůz, který se stane stejně užitečným a platným pomocníkem zejména při každodenních jízdách za klienty využívajícími sociální služby nového typu. Přesun pracovníků za lidmi bydlícími zejména v pronajatých bytech v různých částech města Bystré a v Poličce by nebyl bez osobního vozu možný. Velmi si vážíme daru všech sponzorů a za finanční příspěvek využitý smysluplným způsobem jim děkujeme.

 

 

Projekt :“ Daruj hračku“

Autorský projekt společnosti Tango Havlíčkův Brod, v.o.s. „Daruj hračku“ letos vstupuje do 24 sezóny. Jak lze vyčíst z internetových stránek společnosti, za tuto dobu pomohl splnit přání bezmála 49 tisícům dětí a  také lidem s různými handicapy ze 151 dětských domovů, domovů pro osoby se zdravotním postižením a dalších zařízení z celé republiky. Za roky existence projektu se podařilo splnit neuvěřitelných 98 tis. přání !

Mezi obdarovanými v rámci projektu jsou také někteří obyvatelé Domova na zámku Bystré. Každoročně děkujeme autorskému týmu společnosti Tango Havlíčkův Brod, v.o.s.  a dárcům, kteří plní přání našich klientů. Jsme rádi, že můžeme vyjádřit vděčnost za radost našich klientů pod vánočním stromkem.

Také v letošním roce se domov přihlásil na projektu:“ Daruj hračku“ a věříme,  že i letos se budeme moci společně s klienty radovat ze splněných přání.

Již nyní děkujeme následujícím společnostem:

                           

 

 

Sponzoři DNZ Bystré 2012 -2021

Sponzoři CSS Bystré od 2022

Domov na zámku Bystré ( Centrum sociálních služeb Bystré)  si darů všech dárců váží a moc děkuje.

( řazeno abecedně)

AG FOODS Group a.s.

AGRO VYSOČINA BYSTRÉ, a.s.

Alter, s.r.o. Hradec Králové

 APC SILNICE s.r.o. Brno

APOLO CZ s.r.o.

Asociace poskytovatelů sociálních služeb

AUR – stavební kancelář Býšť

AUTOS, spol. s r.o.

BONNO GASTRO SERVIS s.r.o.

Borek Novák, Pardubice

Coma s.r.o.,

CORMEN s.r.o.

ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING a.s. Brno

Český rozhlas

Dana Jedlinská, Březina

DENTIMED s.r.o.

DonGemini s.r.o. Praha

Elfo, s.r.o.

ELSTORE CZ s.r.o.,

ENBRA a.s. Brno

ESKON a.s. Opava

EVONA a.s.

FK ERA-PACK Chrudim

Fortel s.r.o. Hradec Králové

František Šutera, řeznictví a uzenářství,

Gebauer Gemi SE Praha

Hartmann-Rico a.s., Veverská Bítýška

CHRISTEYNS s.r.o.

Ing. Lenka Lefler, Bystré

Ing. Marian Jurečka, Rokytnice u Přerova

Ing. Tomáš Mayer, Olomouc

Ing. Masopustová, Týniště nad Orlicí

Irena Krištofová, Polička

IReSoft, s.r.o.

Ivana Jasanská

Jaroslav Müller – Servis, instalace a poradenství IT, Svitavy

Jaroslav Musil, Havlíčkův Brod

Jaroslava Týfová, Roman Týfa,  Trutnov

Jež kamenické práce, spol. s.r.o.

Jiří Halva, Bystré

Jiří Holubec – SAX Svitavy

Jiří Šolc – Výtahy EVIS

Jiří Žalud, Újezd u Brna

JUDr. František Loskot, CSc., Hradec Králové

JUDr. Marcela Kasková

Kadlecová Hana, Nedvězí

Karel Konečný, Rovečné

Ladislav Oliva, Svitavy

MAGNUM Parket, a.s.

MAJT s.r.o.

MARTEK MEDICAL a.s. Třinec

Martin Dostál – MADOS,

Město Bystré

Město Čáslav

Město Jablonné nad Orlicí

Město Jevíčko

Město Litomyšl

Město Letohrad

Město Moravská Třebová ( město se podílí na dofinancování sociální služby v roce 2022 ve výši 10 tisíc Kč)

Město Polička

Město Svitavy

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je Svitavy-znak_svitavy-e1666608109353.jpg.

Město Žďár nad Sázavou

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je Zdar-nad-Sazavou-logo-mesta-1024x927.jpg.

Měšťanský pivovar v Poličce, a.s.

Mgr. Ing. Pavlína Krušinová, Praha

Mgr. Radko Martínek, Moravská Třebová

                   Mgr. Zuzana Machková ( za třídu kvarta, školní rok 2021-2022) Gymnázium Polička

Milan Poláček, Ústup

Miltra B, s.r.o.

Mlékárna Olešnice

MOVOS CZ s.r.o.

MUDr. Drápalíková, Předměřice nad Labem

Nadace Agel

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je nadace-Agel-logo.png.

Nadace Agrofert

Nadace ČEZ

Nadace Partnerství

Nadace Preciosa

Nadace VIA – Poštovní spořitelny

Nakladatelství Druhé město

Nedcon Bohemia s.r.o.

Nestlé

Obec Cerekvice na Loučnou

Obec Damníkov

Obec Dolní Újezd

Obec Koclířov

Obec Květná

Obec Radiměř

Obec Sebranice

Obec Stašov

Obec Široký Důl

Obec Úhřetice

Obec Žižkovo Pole

OSA – partner pořadatele Zámeckých slavností 2013

Petr Šedý

Perfect Distribution a.s.

PharmDr. Marie Nemcová Bystré

PRO.MED CS Praha a.s.

QANTO CZ s.r.o. Praha

Ravensburger Karton s.r.o.

REALTIME TECHNOLOGIES, s.r.o., Sezemice

REMOEX s.r.o.

Roman Mazák – Nuget

Roman Týfa

Rostislav Koumar, Tiskárna Polička s.r.o.

Řeznictví a uzenářství Petr Slezák,

Řeznictví Štěpánek

Římskokatolická farnost Bystré

SALES24 s.r.o. Brno

Sbor dobrovolných hasičů obce Sedliště u Jimramova

SINC s.r.o.

SITA CZ a.s.

SLUNAP s.r.o. Chrast

SORAL&HANZLÍK Medical s.r.o.

Společnost pro podporu lidí s mentál. postižením v ČR s.r.o.

STEJRK, spol. s r.o.

Tango Havlíčkův Brod v.o.

Tomáš Zdechovský, Hradec Králové

Trymena s.r.o.  Roudnice

Václav Gončarov

Vegaspol v.o.s. Brno

Vítězslav Paumichl, Letovice

VOPOL a.s.

YARA Agri Czech Republic, s.r.o. Praha

zaměstnanci společnosti Hettich ČR s.r.o.,

ZDEMAR s.r.o., Ústí nad Labem

Zdeněk Jirušek,  Blansko

Pronájmem reklamní plochy přispěly na nákup sociálního vozidla tyto firmy

Autoškola Jedlička

Brűck AM spol. s.r.o.

Cimbia HMD

Conel s.r.o.

Consult VK Litomyšl, s.r.o.

Eurepap s.r.o.

INTRATECH družstvo

JOHUR s.r.o.

KYTOS s.r.o.

LUX spol. s.r.o.

MACH DRŮBEŽ a.s. Litomyšl

Měšťanský pivovar v Poličce a.s.

MILACRON Czech Republic spol. s r.o.

Mlékárna Olešnice a.s.

NSD International CZ, s.r.o.

OLSPOL s.r.o.

PFAHNL BACKMITTEL, spol. s.r.o.

PKS stavby a.s.

Poličské strojírny a.s. Polička

PSP Izoterm s.r.o.

REPE – Renza Petr

RP Climbing s.r.o.

Signal Mont s.r.o.

SILK &PROGRESS spol. s r.o.

Správa Parishových lesů

Šmídl s.r.o.

Truhlářství Miroslav Žďára

Váhy -Jas s.r.o.

ZDT, spol. s r.o.

Železářství Andrlík s.r.o.