Domov na zámku Bystré je zahrnutý do projektu:“Transformace pobytových služeb v Pardubickém kraji “ .Tento projekt je financovaný z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost. V rámci projektu bylo podpořeno šest příspěvkových organizací Pardubického kraje prostřednictvím odborných konzultací, vzdělávání a supervize.

Cílem je zpracování transformačních plánů zapojených zařízení. Partnerem projektu je Krajský úřad Pardubického kraje.

Transformace sociálních služeb v ČR představuje proces změny řízení, financování, vzdělávání, místa a formy poskytování sociálních služeb tak,  aby výsledným stavem byla péče v běžných životních podmínkách.

Domov na zámku Bystré má zkušenosti s postupnými kroky v rozvolňování pobytové sociální služby „domov pro osoby se zdravotním postižením“.

Od roku 2010 provozujeme pobytovou službu „chráněné bydlení“, která je v současné době poskytována 20 lidem.

V roce 2012 vznikla terénní služba „podpora samostatného bydlení“, která dnes umožňuje 16 lidem z domova žít s minimální podporou v nájemních bytech.

Od 1.1.2020 provozujeme ambulantní sociální službu Sociálně terapeutické dílny pro 20 uživatelů.

Zkušenosti, které máme s těmito novými službami můžeme využít při dalších postupných krocích tak, aby se život lidí s mentálním postižením přiblížil běžnému způsobu života.

 

Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, Podpora transformace pobytových sociálních služeb v Pardubickém kraji, reg. č. CZ 1.04/3.1.03/87.00026