Transformace jako řízený proces, započala v roce 2013 za podpory zřizovatele a projektu: “Podpora transformace pobytových sociálních služeb v Pardubickém kraji “. Transformační plán byl dokončen v roce 2015, Rada Pardubického kraje jej schválila v dubnu 2016. Cílem byla snaha poskytovat takové sociální služby, které uživatelům sociální služby umožní žít v přirozeném prostředí společnosti na základě individuálního přístupu při respektování jejich práv, schopností a možností. Chtěli jsme lidem s postižením nabídnout šanci žít život v obvyklém prostředí srovnatelný s jejich vrstevníky, a to s nezbytnou mírou podpory pracovníků v sociálních službách.

V současné době Centrum nabízí čtyři sociální služby. Jedná se o dvě služby pobytové – chráněné bydlení s kapacitou 20 osob, domov pro osoby se zdravotním postižením s kapacitou 58 osob. Poskytuje také službu terénní: podpora samostatného bydlení s kapacitou 16 lidí a službu ambulantní – sociální terapeutické dílny s kapacitou 20 lidí. Organizace změnila cílovou skupinu, od ledna 2018 poskytuje sociální služby výhradně osobám starším 18 let.

Výrazně se změnila kvalita ubytování. Ve službě DOZP jsou uživatelům této služby k dispozici výhradně jedno a dvoulůžkové pokoje, vícelůžkové pokoje jsou minulostí. Objekty pro službu jsou buď nové, nebo zrekonstruované odpovídající současným trendům kvality poskytované služby. Takovou je budova Hájenky, Zátiší a domek na ulici Vrchlického.

Nejnovější objekty sloužící službě DOZP byly postaveny v Bystrém a v Poličce. Jedná se o dva bezbariérové dvojdomy v ulici Wolkerova v Poličce a Smetanova v Bystrém. V každém jsou dvě samostatné domácnosti pro 6 klientů s nejtěžším postižením, s nejvyšší mírou podpory. Do provozu byly uvedeny v létě 2019. Prostorné pokoje jsou vybaveny pečovatelskými lůžky. Mobilní klient má k dispozici pečovatelské křeslo. V každé domácnosti je polohovací vana.  

Ve všech domech se službou DOZP se nachází společný obývací pokoj s kuchyní a jídelnou. Prostorná místnost slouží nejen ke stravování klientů, ale také k relaxaci, společnému posezení.  K dispozici je také velká terasa a zahrada.

Službu chráněné bydlení, která byla registrována v roce 2010, v současné době využívá 20 osob. Žijí v jedno a dloulůžkových pokojích v domech v Bystrém a v Poličce. Mohou využít také zahradu s venkovním posezením, k dispozici je jim také skleník.

Prostory chráněného bydlení jsou koncipovány jako běžná domácnost, o kterou se uživatelé chráněného bydlení sami starají a hospodaří. Podporu v těchto činnostech jim zajištují pracovníci domova.

Aktivizace klientů pobytových služeb probíhá buď v terapeutických dílnách, kde se mohou věnovat výrobě keramiky, ručního papíru, pletení výroků z pedigu, výrobě mýdel, sedáků, dřevařských výrobků, nebo se mohou podílet na pěstování plodin ve sklenících. Klienti chráněného bydlení využívají také služby sociálně terapeutické dílny. Klienti chráněného bydlení v Poličce docházejí do AC dílen Oblastní charity v Poličce.

Klienti, kteří ze zdravotních důvodů nemohou navštěvovat terapeutické dílny, mohou využívat aktivizace v aktivizační místnosti v objektu na ulici Čsl. Armády v Poličce, nebo jiné aktivity v rámci přímo v jednotlivých domech. Cílem je zvyšování kompetencí, posilování schopností a dovedností. V rámci aktivizace probíhá také canisterapie a muzikoterapie.

Od roku 2012 poskytuje organizace službu podpora samostatného bydlení. V pronajatých bytech v Bystrém a Poličce žije nyní 16 uživatel sociální služby. Jsou to lidé, u nichž je nutná jen nízká míra podpory. Ještě před nemnoha lety žili na zámku, nyní chodí do zaměstnání, samostatně si zajištují stravu, využívají služby měst Poličky a Bystré atd.

V listopadu 2021 bylo otevřeno nové aktivizační a administrativní centrum ve zrekonstruovaném objektu na ulici Školní v Bystrém.  Aktivizační místnost pro klienty služby domov pro osoby se zdravotním postižením a chráněné bydlení nabízí prostor pro muzikoterapii i canisterapii, rozvíjení motoriky tzv. senzomotorický koutek a mnoho dalších podpůrných aktivit. V objektu sídlí také administrativa.

Klientům je poskytována podpora při vlastním výběru činností dle individuálního zájmu. Dle svých představ, přání a potřeb mají klienti možnost v rámci volnočasových a zájmových aktivit upevňovat a rozvíjet hudební a dramatické, kuchařské schopnosti, zvyšovat si fyzickou kondici.

Klienti všech pobytových i terénní služby využívají služeb v Bystrém i v Poličce dle svých potřeb. Sami, případně s podporou pracovníka v přímé péči chodí na nákupy, k lékaři. S podporou využívají služeb kadeřníka, pošty a dalších služeb občanské vybavenosti.  Pokud to klientům umožňuje jejich aktuální zdravotní stav, využívají s různou mírou podpory běžně dostupné dopravní prostředky, popřípadě mohou v rámci fakultativních služeb využít dopravy automobily Centra.

Jsme velmi rádi, že se nám podařilo rozšířit síť našich služeb nejen v Bystrém, ale také v Poličce. Kromě našeho zřizovatele má na tomto významném kroku zásluhu město Polička. Velmi dobře se nám v Poličce spolupracuje také Odborem sociálních věcí a zdravotnictví města Poličky a tamní Oblastní charitou. Po vedení města Bystré jsme tak získali další partnery, kteří nám pomáhají s řešením některých situací v rámci poskytování sociální služby.

Transformační proces těmito kroky pro nás nekončí, máme další plány, které chceme realizovat. Věříme, že se nám podaří postupně plány realizovat a stále zvyšovat úroveň kvality sociálních služeb.