Podpora dostupnosti sociálních služeb v Pardubickém kraji

                                                  Podpora dostupnosti sociálních služeb v Pardubickém kraji (projekt spolufinancován ESF plus prostřednictvím OPZ plus)   Registrační číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_003/0000408   Prioritní osa OPZ plus: 2 – Sociální začleňování   Období realizace projektu: Zahájení […]

Společně ke změně – společnou reflexí k prosazení práv lidí s postižením

Společně ke změně – společnou reflexí k prosazení práv lidí s postižením Together for change – a common reflection on promoting the rights of people with disabilities Příjemce podpory: Centrum podpory transformace, o.p.s. Registrační číslo žádosti LP-HRMGSA-022 Termín realizace projektu 1.12.2021 – 30.4.2024 Projekt se zaměřuje na život lidí se zdravotním postižením v pobytových zařízeních […]

DNZ Bystré, rekonstrukce domu v Bystrém

DNZ Bystré, rekonstrukce domu v Bystrém

         Projekt: “DNZ BYSTRÉ, REKONSTRUKCE DOMU V BYSTRÉM“ podal zřizovatel domova, Pardubický kraj v roce 2020 v rámci 101. výzvy IROP , prioritní osa: 6 REACT- EU, SC 6.1. Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností, reg. číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0016488. Cílem projektu je zlepšení kvality poskytovaných sociálních služeb pro uživatele pobytové služby DOZP a […]

Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji III

Projekt „Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji III“ podporuje mj. také službu Sociálně terapeutické dílny Domova na zámku Bystré Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Žadatel projektu: Pardubický kraj Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015589 Období realizace projektu Zahájení realizace projektu: 01. 07. 2019 Ukončení realizace projektu: 31. 12. 2021 Hlavní […]

Transformace DNZ Bystré

  Projekt: “Transformace DNZ Bystré“podal zřizovatel domova, Pardubický kraj v roce 2017 v rámci 49. výzvy IROP – „Deinstitucionalizace sociálních služeb“, reg. číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005860. Projekt řeší problém institucionálního charakteru stávající sociální služby s ústavními rysy, který chce Domov na zámku Bystré nahradit nově vytvářenou sítí sociálních služeb poskytovaných v komunitě. První etapa projektu začala zpracováním […]

Parkové úpravy

Parkové úpravy

Operační program Životní prostředí, výzva č. 6. výzva OPŽP Prioritní osa: 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF) Primární oblast podpory 6.5 – Podpora regenerace urbanizované krajiny V letech 2009 – 2010 byl realizován projekt: “Domov na zámku Bystré, parkové úpravy“. Hlavním cílem projektu byla regenerace významné sídelní zeleně v parku, obnova a rozvoj funkčních […]

Transformace pobytových služeb

Projekt z OP Zaměstnanost :“ DNZ Bystré – transformace pobytových služeb“ č. p. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_066/0007323 Tento projekt byl spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost  Žadatel projektu: Domov na zámku Bystré, p.o. Pardubického kraje Datum zahájení realizace projektu: 1.9.2018 Datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2021  Předmětem projektu byla podpora implementace transformačního plánu příjemce Domov na […]

Podpora transformace pobytových sociálních služeb v Pardubickém kraji

Projekt OPLZ: „Podpora transformace pobytových sociálních služeb v Pardubickém kraji“ Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR ,Podpora transformace pobytových sociálních služeb v Pardubickém kraji, reg.č. CZ 1.04/3.1.03/87.00026  Žadatel projektu: Pardubický kraj V rámci projektu: “Podpora transformace pobytových sociálních služeb v Pardubickém kraji“ byly v roce […]

Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji

Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji

Projekt „Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji“ podporuje také službu Sociálně terapeutické dílny Domova na zámku Bystré Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Žadatel projektu: Pardubický kraj Hlavní cíl projektu: Hlavním cílem projektu je zajistit dostupnost vybraných druhů sociálních služeb prevence, na území Pardubického kraje pro osoby sociálně […]

Integrační centrum pro podporovaný život

Projekt: “Integrační centrum pro podporovaný život Domova na zámku Bystré“ Projekt Integrační centrum pro podporovaný život Domova na zámku Bystré je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Regionální operační program NUTS II Severovýchod, Prioritní osa 2.3. Název prioritní osy: Rozvoj městských a venkovských oblastí, Integrační centrum pro podporovaný život Domova na zámku Bystré, nazývané […]