Projekt „Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji“ podporuje také službu Sociálně terapeutické dílny Domova na zámku Bystré
Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Žadatel projektu: Pardubický kraj

Hlavní cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je zajistit dostupnost vybraných druhů sociálních služeb prevence, na území Pardubického kraje pro osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené a zvýšit jejich uplatnitelnost ve společnosti a na trhu práce.

V rámci projektu, který obsahuje 3 klíčové aktivity, je podporováno šest druhů služeb sociální prevence. Patří mezi ně také služba Sociálně terapeutické dílny (STD). Služba STD je poskytována osobám se zdravotním postižením prostřednictvím dlouhodobého a pravidelného zdokonalování pracovních návyků a dovedností sociálně pracovní terapií, která zvyšuje šance pro začlenění do přirozeného sociálního prostředí, případně na trh práce. Prostřednictvím účelové dotace je zajišťována služba STD také v Domově na zámku Bystré.

Prostřednictvím dotace získá Domov na zámku Bystré pro službu STD částku 1 605 000 korun.