Projekt OPLZ: „Podpora transformace pobytových sociálních služeb v Pardubickém kraji“
Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR ,Podpora transformace pobytových sociálních služeb v Pardubickém kraji, reg.č. CZ 1.04/3.1.03/87.00026 

Žadatel projektu: Pardubický kraj

V rámci projektu: “Podpora transformace pobytových sociálních služeb v Pardubickém kraji“ byly v roce 2015 zpracovány a schváleny transformační plány u 5 domovů pro osoby se zdravotním postižením a u 1 domova se zvláštním režimem pro osoby s duševním onemocněním. Do projektu tvorby transformačních plánů byly zapojeny příspěvkové organizace Pardubického kraje, které poskytují pobytovou službu domovy pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) pro cílovou skupinu osob se zdravotním postižením (mentálním, smyslovým, tělesným či kombinovaným), resp. v jednom případě službu domov se zvláštním režimem (DZR) pro osoby s chronickým duševním onemocněním.

Jednou z podpořených organizací je také Domov na zámku Bystré. Cílem projektu bylo připravit a bezpečně provést poskytovatele a jeho zaměstnance změnou v poskytování služeb, připravit prostředí, zejm. personál na změny způsobu poskytování služeb, zvýšit kompetence a dovednosti zaměstnanců, připravit a realizovat změny v souladu se schválenými transformačními plány zařízení. Zároveň poskytnout zapojeným zařízením externí metodickou podporu a supervizi směřující k vhodnému nastavení služby v souladu s principy transformace pobytových služeb. V případě nově vzniklých služeb podpůrnou formou ověřit míru naplňování standardů kvality sociálních služeb a ověřit zda poskytovaná sociální služba a prostřednictvím jakých procesů a činností, skutečně podporuje klienty v jejich společenském začleňování, tedy zda jejím výsledkem je normalizace života – jejich život neprobíhá ve specifických podmínkách, tak jak tomu bylo doposud v ústavním typu služby.