Zájmové a volnočasové aktivity

Pobytová sociální služba aktivně podporuje klienty ve využívání běžných služeb, které jsou v daném místě dostupné, iniciuje a podporuje jejich integraci. Podporujeme využívání veřejných služeb s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu klienta. Bereme ohledy na osobní cíle, potřeby klienta a jeho přání. Klienti chráněného bydlení si sami rozhodují o využití svého volného času.

Klient, který projeví takovou míru samostatnosti, znalostí, které by jej v případě volného samostatného pohybu ve městě či okolí nějak neohrozily má možnost, po vzájemné dohodě s poskytovatelem, využít nabídnutých služeb sám.

Klient, který v rámci svých možností není schopný využít nabízených služeb mimo zařízení sám, využije služeb v doprovodu pracovníka,  pokud to umožní provozní podmínky poskytovatele.

 

Dostupné jsou tyto služby:

Veřejná místa a služby:

obchody, restaurace, cukrárna
opravny (opravna obuvi, čalounictví, oprava elektrospotřebičů, aj.)
pošta, knihovna
kino, kulturní a společenské akce
návštěva bazénu, koupaliště
využití veřejného sportoviště, účast při sportovních akcích
kostel

Relaxační a odpočinkové služby:

možnost výběru kadeřníka
využívání služeb pedikérky
možnost užívání kosmetických služeb, masáže

Pracovníci v sociálních službách v rámci individuálního plánování podporují klienty v naplňování jejich přání, potřeb a stanovených cílů. Poskytují podporu ve spolupráci s jinými subjekty např. ZUŠ Bystré, ZŠ, SZŠ, střední školy, Oblastní Charita Polička, Sociálně terapeutické dílny Bystré a jiné organizace (např. rybáři, hasiči, Sokol Bystré, společnost Rytmus Východní Čechy, Tylův dům Polička a jiné).

Pracovníci poskytují podporu v oblasti udržování kontaktu s rodinami a s jejich přáteli dle potřeb a přání klientů.