Podpora samostatného bydlení je terénní služba, jejímž posláním je umožnit dospělým lidem s mentálním postižením žít ve vlastních nebo nájemních bytech a podporovat je podle jejich individuálních potřeb v samostatném životě. Komu je sociální služba PSB určena? Lidem s mentálním postižením od 18 let z okresu Svitavy, především města Bystré a Polička a jejich okolí. Kdy je služba poskytovaná? PO – PÁ (pracovní dny) po dohodě s klienty, obvykle od  6:00 – 19:30 hod SO –  po dohodě s klienty, obvykle od  9:00 – 18:00 hod NE a státní svátky – po dohodě s klienty, obvykle od 9:30 – 13:30 hod .

Co nabízíme?

 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • základní sociální poradenství

Jaké jsou naše cíle?

 • podpořit klienta v samostatném bydlení ve vlastním nebo nájemním bytě
 • rozvíjet praktické sociální dovednosti potřebné při každodenním obstarávání domácnosti (nákup, praní, žehlení, úklid, hospodaření s penězi)
 • podpořit klienta v samostatném rozhodování v nejrůznějších situacích (při cestování, jednání na úřadech, organizaci volného času apod.)
 • podpořit klienta v upevnění, obnovení kontaktu s rodinou a přáteli
 • poskytnout podporu v oblasti mezilidských a partnerských vztahů
 • společně s klientem pojmenovat krizové situace a podpořit klienta v jejich zvládnutí

Klient služby PSB je prostřednictvím telefonu dle individuální potřeby v kontaktu se sociální pracovnicí, pracovníkem přímé péče, s nimi konzultuje svá přání, obavy a rozhodnutí. Podpora a péče je poskytována s ohledem na individuální možnosti, dovednosti a potřeby klienta. Poskytujeme podporu v těchto oblastech – podpora klientů při zajištění chodu domácnosti; podporování zájmů a aktivit klienta; podpora při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím; sociálně terapeutické činnosti; pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí – rozsah podpory je u každého klienta uveden v jeho individuálním plánu.   Služba PSB je poskytována ve vlastních nebo nájemních bytech klientů v Bystrém a Poličce. Ilustrační fotografie ze služby PSB.