S pravidly spolubydlení pro pobytovou sociální službu domovy pro osoby se zdravotním postižením je žadatel/ka seznámen již při sociálním šetření.

S vnitřními pravidly pro pobytovou sociální službu chráněné bydlení je žadatel/ka seznámen již při sociálním šetření.

Vnitřní pravidla v sociálních službách sociálně terapeutické dílny a podpora samostatného bydlení jsou k náhledu v dané službě a je s nimi žadatel/ka seznámen/a již při sociálním šetření.

Zájemce nebo žadatel/ka může nahlédnou do těchto pravidel kdykoli v místě poskytované sociální služby.