• Základní umělecká škola a speciální škola

V rámci projektu OPZ je možné navštívit kurzy pro dospělé. (keramiku, výtvarný ateliér, taneční kurzy) Základní speciální školu navštěvují lidé do 26 -ti let.

  • Střední odborná škola a střední odborné učiliště Polička       

Využili jsme nabídku kurzů vaření a přípravy jednoduchých jídel. Proběhlo i několik vzájemných návštěv.

  • Město Bystré

Ve spolupráci s městem máme možnost navštěvovat přednášky, besedy a divadelní představení pořádané v Multifunkčním domě Bystré, v této budově často využíváme i místní lidovou knihovnu a informační centrumNavštěvujeme také bysterské hasiče, kteří nám o své práci vždy ochotně popovídají.

  • sto Polička                                                                                                                                                                                                                                                                     

V Centru Bohuslava Martinů jsou během roku připraveny velmi zajímavé a poučné výstavy. Spolupracujeme také na úrovni veřejného opatrovníka a při konzultacích sociálních témat a problematiky.

  • Spolupráce s partnerskými domovy

,,Život je jen náhoda“ – jde o přehlídku hudebních, tanečních a dramatických vystoupení, každoročně se účastní také Domov na rozcestí Svitavy, Domov u studánky z Anenské Studánky, Domov na hradě Rychmburk a Oblastní charita Polička.

V DSS Osadné a Zátišie na Slovensku využíváme stáže se slovenskými poskytovateli.

Sportovní hry přátel– před prázdninami se setkáváme s partnerskými domovy při přehazované, boccii, stolním tenise, přizpůsobených sportech a fotbale.

  • Oblastní charita Polička               

V rámci využití návazných sociálních služeb v komunitě navštěvují někteří klienti AC dílny v Poličce.

  • Rytmus východní Čechy       

V rámci možností spolupracujeme se společností Rytmus VČ, která se zaměřuje na vyhledávání pracovních příležitostí lidí s mentálním postižením na otevřeném trhu práce.

  • AZASS Polička, DpS Bystré

V rámci přípravy a aktualizace střednědobého plánu spolupracujeme na úrovni poskytovatele sociálních služeb v Bystrém a v Poličce.

  • Jezdecký spolek Jitřenka a farma u Lamáka                                                         

Spolupracujeme na zajištění hipoterapie, canisterapie a psychosociálního ježdění.