Účel

 Výtěžek sbírky bude určen na náklady spojené se zajištěním „Turnaje přátelství“. Jde o tradiční sportovní aktivitu, turnaj v přehazované, petangue, stolním tenise a přizpůsobených sportech. Cílem je rozvoj sportovních dovedností obyvatel domova a dalších účastníků turnaje a integrace obyvatel domova do společnosti formou sportu.

Výtěžek sbírky je určen na nákup pohárů, sad medailí a dalších cen pro vítěze, na drobné občerstvení pro účastníky, sportovní vybavení (dle potřeby), pořízení fotografického materiálu, náklady spojené s ubytováním externích účastníků.

Datum zahájení: 8.9.2012

Datum ukončení: na dobu neurčitou

Veřejná sbírka byla povolena Krajským úřadem Pardubického kraje Sp. Zn. SpKrÚ 50251/2012 OOPKŽÚ OVV, č.j. KrÚ 55252/2012.

Způsob provádění sbírky:

Zvláštní bankovní účet č. 43-5224580297/0100 u Komerční banky, a.s.
Sběracími listinami
Pokladničkami
Prodejem předmětů
Prodejem vstupenek
Složením hotovosti do pokladny zřízení právnickou osobou

Celkový čistý výtěžek k 31.12.2023 činí 131 108,57 Kč.