standard-title Podání žádosti

Podání žádosti

Máte-li zájem o sociální služby, podejte si žádost.

 

Vzor žádosti si můžete osobně vyzvednout u sociálních pracovnic CSS nebo požádat sociální pracovnice o zaslání nebo si ji můžete stáhnout na těchto internetových stránkách, žádost je také možné podat volnou formou.

Žádost je třeba doručit na adresu: Centrum sociálních služeb Bystré, Školní čp. 319, 569 92 Bystré.

 

Domov pro osoby se zdravotním postižením a Chráněné bydlení

Žádost  do služby DOZP  ke stažení klikni zde.        Žádost do služby CHB ke stažení klikni zde.

V případě specifických potřeb souvisejících se zdravotním postižením nebo nedostatečných informací plynoucích ze sociálního šetření, si může sociální pracovník vyžádat od žadatele vyjádření lékaře. V případě nástupu do pobytové služby zájemce doloží aktuální lékařskou zprávu. Všechny tyto lékařské zprávy jsou žadatelům vráceny.  

Pro službu DOZP vzor tohoto vyjádření opět obdržíte u sociálních pracovnic nebo si ji můžete stáhnout na těchto internetových stránkách spolu s žádostí  klikni zde.

Pro službu CHB vzor tohoto vyjádření opět obdržíte u sociálních pracovnic nebo si ji můžete stáhnout na těchto internetových stránkách spolu s žádostí  klikni zde.

 

Podpora samostatného bydlení

Žádost ke stažení klikni zde.

Sociálně terapeutické dílny

Žádost ke stažení klikni zde.

Skip to content