Zámecký park o rozloze 2,7 ha je památkově chráněn jako nemovitá památka. Pozemek, na kterém se nachází je v majetku Pardubického kraje, ve správě jej má Centrum sociálních služeb Bystré, které zodpovídá za jeho údržbu.

První zmínka o zahradě u zámku v Bystrém je z roku 1589. Zahrada v této době byla užitková, ovocnářská a zelinářská. Po roce 1850 dala zřídit rozlehlý anglický park se vzácnými dřevinami Ernestina, svobodná paní z Langetu V letech 1973 – 1974 byl obnoven anglický park a zpřístupněn veřejnosti. Dendrologické zásahy v parku byly učiněny v letech 2000 – 2001 v rámci projektu SFŽP: “Ošetření a konzervace cenných starých stromů a výsadba nových v Domově na zámku Bystré“.

V letech 2009 a 2010 pak proběhla obnova vegetačních prvků v zámeckém parku v rámci projektu Operačního programu Životní prostředí: “DNZ Bystré, parkové úpravy“, která zahrnovala nejen kácení stromů, včetně likvidace pařezů a odstranění některých keřů, ale rovněž novou výsadbu stromů a keřů, obnovu parterového záhonu na nádvoří zámku a regeneraci travnatých ploch.

V parku najdeme listnaté stromy například javor babyka, jírovec maďal, buk lesní, jasan ztepilý, lípu stříbrnou. Dále v něm rostou jehličnany – například tis červený, jedle bílá a stejnobarevná, cypřišek lawsonův, smrk ztepilý, borovice limba.

historické mapy znázorňující bysterský zámek a park ( obě z první poloviny 19. století)

Několik historických fotografií parku, pravděpodobně z doby před jeho obnovou na anglický park v 70. letech 20. století.