Projekt: “Integrační centrum pro podporovaný život Domova na zámku Bystré“

Projekt Integrační centrum pro podporovaný život Domova na zámku Bystré je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Regionální operační program NUTS II Severovýchod, Prioritní osa 2.3. Název prioritní osy: Rozvoj městských a venkovských oblastí,

Integrační centrum pro podporovaný život Domova na zámku Bystré, nazývané mezi lidmi prostě „Hájenka“, přineslo zlepšení kvality sociálních služeb. Osm, resp. devět obyvatel domova s mentálním i kombinovaným postižením našlo v bezbariérových prostorách Hájenky místo k důstojnému životu. Další klienti domova získali prostory vhodné ke vzájemnému společenskému a kulturnímu setkávání napomáhajícímu procesu integrace do společnosti. Projekt ukázal, že vedle sebe mohou žít klidným a důstojným životem lidé s různým stupněm závislosti na sociální službě, lidé mobilní i imobilní, ženy i muži. Jde o bezkonfliktní, přátelské prostředí, do kterého se všichni rádi vracejí.

Jde o projekt moderního pohledu na sociální službu neústavního typu.  Integrační centrum se již od počátku projektu stalo místem společenských a kulturních setkávání obyvatel s další veřejností, obyvateli města Bystré, rodinnými příslušníky i přáteli z jiných domovů sociální péče atd. Díky Hájence došlo k rozšíření možností trávení volného času. Hájenka od počátku poskytuje zázemí pro projekty připravované a realizované ve spolupráci s městem Bystré, základními školami v Bystrém a dalšími subjekty.