Projekt „Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji III“ podporuje mj. také službu Sociálně terapeutické dílny Domova na zámku Bystré
Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Žadatel projektu: Pardubický kraj

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015589

Období realizace projektu

Zahájení realizace projektu: 01. 07. 2019

Ukončení realizace projektu: 31. 12. 2021

Hlavní cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je zajistit dostupnost vybraných druhů sociálních služeb prevence na území Pardubického kraje pro osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené a zvýšit jejich uplatnitelnost ve společnosti a na trhu práce.

V rámci projektu je podporována také služba Sociálně terapeutické dílny (STD). Tato služba je poskytována osobám se zdravotním postižením prostřednictvím dlouhodobého a pravidelného zdokonalování pracovních návyků a dovedností sociálně pracovní terapií, která zvyšuje šance pro začlenění do přirozeného sociálního prostředí, případně na trh práce. Prostřednictvím účelové dotace je zajišťována služba STD také v Domově na zámku Bystré.

Domov na zámku Bystré získá díky dotaci na Sociálně terapeutické dílny za dané období částku 8 082 000,- Kč.