Uvažujete o využití sociálních služeb Domova na zámku Bystré ?

Domov pro osoby se zdravotním postižením a Chráněné bydlení

Žádost ke stažení zde.

Současně se žádostí o poskytnutí sociální služby DOZP a CHB  jste povinni oslovit svého ošetřujícího lékaře, aby vyplnil vyjádření lékaře a zašlete jej na adresu vedoucí zdravotního útvaru:  Iva Hejduková, Domov na zámku Bystré, Zámecká 1, 569 92 Bystré. Vzor tohoto vyjádření opět obdržíte u sociálních pracovnic nebo si ji můžete stáhnout na těchto internetových stránkách spolu s žádostí zde.

Podpora samostatného bydlení

Žádost ke stažení zde.

Sociálně terapeutické dílny

Žádost ke stažení zde.