Dne 3. listopadu 2021 bylo ve zrekonstruovaném objektu na ulici Školní v Bystrém slavnostně otevřeno nové aktivizační a administrativní centrum. Aktivizační centrum je určené klientům sociální služby domov pro osoby se zdravotním postižením a chráněné bydlení.  Aktivizační místnost nabídne prostor pro muzikoterapii i canisterapii, rozvíjení motoriky tzv. senzomotorický koutek a mnoho dalších podpůrných aktivit. K využití je i prostorná zahrada se skleníkem. Pravidelným docházením do centra na ulici Školní dojde k vyplnění volného času a rozšíří se nabídka aktivit pro naše klienty.

V budově vzniklo také zázemí pro zaměstnance vykonávající technickou a ekonomickou správu všech transformovaných služeb a objektů v Bystrém i Poličce. Nově zde sídlí sociální, ekonomický a personální úsek včetně vedení příspěvkové organizace Pardubického kraje.