Domov na zámku Bystré využívá již několik let rehabilitační metodu s komplexním biopsychosociálním působením na lidský organismus – hiporehabilitaci, konkrétně hipoterapii a psychosociální ježdění. Každá z těchto terapií je určena pro konkrétní osoby dle doporučení lékaře.

Hipoterapií působením biotepla koně dochází k uvolnění křečí dolních končetin. Speciální cviky prováděné na koni jsou zaměřeny na podpory správného držení těla a koordinaci pohybu. Jakmile dochází k fyzickému uvolnění, klienti se cítí lépe a následně se dostavuje psychický odpočinek.

Význam hipoterapie, zejména pro klienty s dětskou mozkovou obrnou, je velký. Snahou terapeutické péče je normalizovat vadné pohybové vzorce, ovlivnit patologický svalový tonus, vytvořit nové pohybové vzorce na fyziologické bázi, zlepšit koordinaci pohybů, rovnováhu, vnímání prostoru a orientaci v něm, jemnou motoriku. Na koně klienti chodí rádi a vůbec jim nepřijde, že vlastně cvičí.

Hipoterapie je poskytována v sídle Jezdeckého spolku Jitřenka ve Stašově u Poličky, kde jsou vhodné podmínky na poskytování služby. Areál zahrnuje stáje i hipodrom. V rámci tříhodinové lekce se prostřídají 4 klienti. Celkově se na hipoterapii prostřídá 9 klientů.

Další formou hiporehabilitace je psychosociální ježdění zahrnující nejen jízdu na koni, ale také krmení koně, vodění koně, hlazení. Klient může dát koni pamlsek, nebo se jen na něj dívat. Přímý kontakt se zvířetem rozvíjí hrubou a jemnou motoriku, podněcuje verbální i neverbální komunikaci, rozvíjí orientaci v prostoru a čase, pomáhá při nácviku koncentrace a paměti, rozvíjí sociální cítění, poznávání a složku citovou. Psychosociální jezdění nabízí klientům domova Farma u Lamáka v Ústupu.

Po rozvolnění koronavirových opatření se využívání obou metod přímého kontaktu s koněm zvolna začíná rozjíždět. Za  koníky budou klienti jezdit sezónně od jara do října. Jde o metodu, kterou by chtěl Domov na zámku Bystré svým klientům i nadále poskytovat.

V letošním roce byla metoda hipoterapie a hiporehabilitace spolufinancována z příspěvku Nadace Agrofert, která přispěla významnou částkou 16 800 Kč.  Za tuto částku nadaci děkujeme.