Příští týden 14. března budou v Abu Dhabi ve Spojených arabských emirátech zahájeny 15. Světové letní hry speciálních olympiád. Zúčastnit by se jich mělo na 7 tisíc sportovců ze 170 zemí, kteří budou bojovat o sady medailí ve 24 sportech. Česká republika vysílá výpravu více než 60 sportovců a trenérů, která bude s ostatním zbytkem světa bojovat o cenné kovy v atletice, plavání, bocce, bowlingu, cyklistice, gymnastice, stolním tenise, volejbalu a kopané.

Světové hry speciálních olympiád jsou pořádány každé dva roky, střídavě jako letní a zimní, a jsou vždy jednou z celosvětově nejvýznamnějších sportovních a společenských událostí roku v této oblasti.  Na světové hry speciálních olympiád byli čeští reprezentanti nominováni na základě výkonů dosažených na Národních letních hrách speciálních olympiád.

Mezi nominované patří také sportovec Domova na zámku Bystré pan Michal Soukup, který posílí reprezentační fotbalové družstvo. Mužstvo tvoří nejen handicapovaní sportovci, ale také tzv. partneři, kteří pomáhají „vytvářet hru“, ale nesmí střílet na bránu. Jedním z tzv. partnerů při hře bude také další reprezentant domova, Mgr. Ivo Musil, ředitel domova.

Hry v emirátech budou zahájeny zažehnutím olympijského ohně. Bude to tradiční vrchol tohoto slavnostního okamžiku. Olympijský oheň byl slavnostně zapálen v Athénách 27. února. Po pouti Řeckem ho letadlo přepravilo do Spojených arabských emirátů. Tam se ho ujali strážci pochodně a postupně s ním vykonají pouť hostitelskou zemí. Na závěr této pouti bude pochodeň vnesena na ceremoniál zahájení her.

Historie Speciálních olympiád pro mentálně postižené se začala psát na sklonku 60. let 20. století, kdy je v USA založila Eunice Kennedyová – Shiverová, sestra prezidenta Johna F. Kennedyho, a uvedla tak v život myšlenku sportování coby prostředku rozvoje osobnosti a integrace lidí s mentálním postižením.

V tuzemsku působí České hnutí speciálních olympiád, které je oficiálním akreditovaným národním programem Special Olympics. Za rok si připomene 30. výročí svého založení. V souladu s cíli a pravidly organizuje akce Speciálních olympiád v České republice, kde sdružuje asi 150 sportovních klubů, v nichž je do programu pravidelného sportování zapojeno na 3 tisíce sportovců s mentálním postižením. Jeho posláním je prostřednictvím sportu podporovat lidskou důstojnost, respekt, sebevědomí a sebehodnocení lidí s mentálním postižením, a tím výrazně přispívat ke zlepšení jejich sociálního začleňování.

Domov na zámku Bystré

aktuality ze světových letních her speciálních olympiád:

https://www.specialolympics.cz/aktualita/485-svetove-letni-hry-specialnich-olympiad-abu-dhabi-2019