Domov na zámku Bystré posledního srpna dopoledne slavnostně zahájil provoz 4 nových domácností pro 24 uživatelů pobytové sociální služby „domov pro osoby se zdravotním postižením“. Nové domovy najdou tito lidé s mentálním a kombinovaným postižením ve dvou dvojdomech Poličce a v Bystrém.

Slavnostního otevření byli přítomni také radní Pardubického kraje – ing. Pavel Šotola, zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor, Mgr. Hana Štěpánová, zodpovědná za regionální rozvoj, evropské fondy a inovace, ing. Bohumil Bernášek zodpovědný za školství.  Slavnostního aktu přestřižení pásky se spolu s nimi ujal také starosta města Poličky Jaroslav Martinů, vedoucí odboru sociálních věcí Krajského úřadu Pardubického kraje ing. Helena Zahálková, MBA a ředitel Domova na zámku Bystré Mgr. Ivo Musil.

Dva nové domy jsou výstupem projektu: “Transformace DNZ Bystré“, který podal zřizovatel domova, Pardubický kraj v roce 2017 v rámci 49. výzvy IROP – „Deinstitucionalizace sociálních služeb“.  Projekt řeší problém institucionálního charakteru stávající sociální služby s ústavními rysy, který chce Domov na zámku Bystré nahradit nově vytvářenou sítí sociálních služeb poskytovaných v komunitě.

První etapa projektu začala zpracováním projektového záměru, sestavením projektového týmu a zpracováním stavební projektové dokumentace. Po výběru dodavatele byla zpracována projektová dokumentace. Generálním projektantem se stala společnost SINC s.r.o.

Zahájení stavby obou nových objektů generálním dodavatelem, společností Stating s.r.o., započalo v březnu 2018. Práce byly ukončeny v květnu 2019. Investorem nových domků je Pardubický kraj za přispění Evropské unie. Náklady na stavby, včetně vnitřního vybavení obou objektu dosáhly výše 41,5 mil. Kč.   Z evropských fondů bylo hrazeno 85 procent finančních prostředků. Pardubický kraj se podílel 10 procenty a ze státních prostředků bylo hrazeno 5 procent.

Dva nově postavené domy budou sloužit klientům s nejtěžším postižením, s nejvyšší mírou podpory. Tomu odpovídá i vybavení. V domech jsou dispozici pečovatelská lůžka s variabilním nastavením výšky a variabilitou polohování, pro snazší manipulaci s imobilními klienty a pro jejich vyšší komfort je k dispozici zvedák a v každé domácnosti polohovací vana. Domy jsou bezbariérové, klienti mají k dispozici velkou terasu, zahradu, jednolůžkové a jeden dvoulůžkový pokoj a prostorný obývací pokoj. V domě je rovněž zázemí pro personál, který poskytuje podporu klientům každému jednotlivě na míru“, uvedl ředitel domova Mgr. Ivo Musil.

Klienti se do domácností budou stěhovat 3. a 4. září.  V domech, z nichž každý má dvě samostatné domácnosti pro 6 klientů, už na ně bude čekat vybavení, které je z části hrazeno z projektu a z části bude využit starší ještě funkční nábytek, který byl dosud využíván v organizaci.  Projekt přinese do života obyvatel domova velké změny. Nesporným přínosem je zvýšení kvality poskytované sociální služby, více soukromí pro klienty, kteří budou mít k dispozici více jednolůžkových pokojů (dvoulůžkových omezeně).

Cílem projektu je transformace ústavní pobytové sociální služby. Domov na zámku Bystré chce poskytovat takové sociální služby, které klientům umožní žít v přirozeném prostředí společnosti. Služby budou poskytovány na základě individuálního přístupu, respektování práva a budou odpovídat potřebám a možnostem klientů. Stávající institucionální sociální služba s ústavními rysy má být nahrazena nově vytvářenou sítí sociálních služeb poskytovaných v komunitě. Cíle vychází z analýzy situace klientů ve vtahu k jejich individuálním potřebám, sociálním vazbám, dovednostem a individuálním možnostem zvyšování samostatnosti. Domov chce podporovat jejich schopnosti, dovednosti, získání sebedůvěry, uvědomění si zodpovědnosti za sebe sama, podpořit klienty ve využívání veřejných služeb a návazných sociálních služeb a v začleňování do běžného života společnosti. Praxe dokazuje, že pobytovou sociální službu lze poskytovat i v domácím prostředí.

Nejdůležitějším přínosem je přiblížení života klientů běžnému způsobu života lidí.  Přiblížení k dalším lidem, komunitní způsob života. V mnoha případech půjde také o lepší dostupnost pro rodinné příslušníky (v Poličce lepší dopravní spádovost).  Realizací projektu dojde k rozšíření sítě sociálních služeb v městě Polička, kde dosud chybí pobytové sociální služby. V případě zájmu o tyto služby bude v případě volných kapacit, tato služba nabídnuta v místě působení. Předpokladem je, že si tyto služby najdou své uživatele z řad občanů regionu Poličky.

Organizace si také slibuje nižší energetickou náročnost objektů, ve kterých jsou světlovody a ohřev teplé vody i topení zajišťuje tepelné čerpadlo.